Nieuw

VNG Leergang Urban Communication voor gemeenten tot 100.000 inwoners

Afwisselend Ambtenaren Bedrijfsvoering
18
Max. deelnemers
12
Aantal dagen
Afwisselend
Locatie
€ 8250,-
Investering

Top-leergang voor senior communicatieadviseurs tot 100.000 gemeenten

Als strategisch/senior communicatieadviseur bij de gemeente wordt u elke dag uitgedaagd de wensen en behoeftes van inwoners en die van bestuurders en beleidscollega’s met elkaar te verbinden. Daarvoor heeft u vandaag-de-dag andere kennis, vaardigheden en instrumenten nodig dan een paar jaar geleden.

Speciaal voor u bieden we de twaalfdaagse leergang Urban Communication. Oorspronkelijk is deze leergang ontwikkeld door en voor de grote gemeenten Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam samen met hoofdtrainer Gonda Duivenvoorden, bekend als trainer/adviseur en van het boek ‘De psychologie van Communicatie’. Inmiddels volgen uit het hele land strategisch adviseurs van 100.000+ gemeenten deze speciale leergang.

Ook bij kleine en middelgrote gemeenten staan communicatieprofessionals in de startblokken om deze opleiding te volgen. Daarom hebben we voor deze adviseurs een eigen, aangepaste leergang samengesteld. Met aangepaste casuïstiek én modules adviseren bij crisis en het profileren van bestuurders. Want juist bij kleine en middelgrote gemeenten is dit ook een belangrijk onderdeel van het werk als strategisch/senior adviseur.

Doel van deze leergang is om uw kennis te vergroten, uw adviesvaardigheden te versterken, uw grip en regie op uw opdrachtportefeuille te vergroten. En, minstens zo belangrijk, de opleiding inspireert, vergroot uw relevante netwerk en vergroot de trots op uw werk en de passie waarmee u uw werk uitvoert.

Het programma van de leergang bestaat uit zes modules van twee dagen, in totaal 25 dagdelen. Tijdens de leergang werken we met praktijkcases.  

Module 1: Coachend adviseren

In deze module staat centraal het aanleren van vaardigheden om samen met opdrachtgevers scherp te krijgen wat het vraagstuk is. U leert om dieper op een vraagstuk en mogelijke oplossingen in te gaan. U maakt daarbij gebruik van de denkkracht van uw opdrachtgevers. Het resultaat is een meer gedragen advies dat uitgaat van gedeelde verantwoordelijkheid voor communicatie.

U leert tijdens deze module om waardevrij te luisteren, functioneel samen te vatten en inzicht gevende vragen te stellen. U doet ervaring op met technieken die ervoor zorgen dat u kunt luisteren op thema’s Zo oefent u met het stellen van vragen die gericht zijn op het gewenste effect van jouw communicatie. U oefent met deelnemers uit andere gemeenten en leert zo van elkaars aanpak en communicatiestijl.

De eerste module bestaat uit vijf dagdelen verdeeld over twee dagen en een avond. U overnacht in een hotel in een bosrijke omgeving. Tijdens deze module leert u uzelf en uw groepsgenoten beter kennen. Dit vormt de basis voor collegiale coaching tijdens de hele leergang.

U:

 • heeft door het oefenen van de basisvaardigheden van coachend adviseren kennis hoe u dit kunt toepassen in een adviesgesprek
 • heeft de vraagstukken van uw collega-deelnemers leren kennen en ze hiermee verder geholpen door in te zetten op luisteren, samenvatten, doorvragen en uit de oplossing te blijven
 • heeft functioneel leren samenvatten en de regie gehouden in het gesprek
 • heeft ervaren hoeveel rust u kunt creëren in uw gesprek als u open luistert en vragen stelt die de denklast bij uw opdrachtgever legt
 • weet hoe belangrijk timing is van uw advies en hebt ervaren wat dit u kan opleveren in een gesprek

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
 “Ik val op een andere manier op bij anderen. Ik pak elke gelegenheid aan om te oefenen met het stellen van de juiste vragen en mijn adviesgesprekken anders in te steken. Ik krijg steeds meer complimenten daarvoor.”

Module 2: Accountability – De rol van communicatie

In deze module zetten we de gemeenten en zijn doelen centraal. U gaat woorden geven aan waar communicatie een bijdrage aan levert en waarom. U leert te denken langs een aantal stappen om zo structuur aan te brengen in uw adviezen. U bent in staat om aan te geven wat uwe doelen zijn op strategisch (richten), tactisch (inrichten) en operationeel (verrichten) niveau. U weet waar uw verantwoordelijkheid voor wilt nemen en hoe u hier verantwoordelijkheid voor kunt afleggen.

De theorie passen we toe op een actuele case. Waar mogelijk is de opdrachtgever voor communicatie tijdens de twee dagen op meerdere momenten aanwezig voor het oefenen van het stellen van vragen en het geven van advies. Op deze manier leert u praktisch hoe u stapsgewijs een goed beargumenteerd en navolgbaar advies kunt uitbrengen.

U:

 • leert over het beleid en de aanpak van communicatie van uw collega-deelnemers
 • weet de bijdrage van communicatie aan het beleid van de gemeenten te benoemen en inzichtelijk te maken
 • heeft geleerd hoe u structuur aanbrengt in uw advies
 • heeft geoefend met het formuleren van doelstellingen op de verschillende niveaus van communicatie en bent daardoor in staat om goed overzicht te creëren voor uzelf en uw opdrachtgevers
 • weet waar u verantwoordelijkheid voor kunt nemen en hoe u met coachende vaardigheden uw opdrachtgever meeneemt in de consequenties van uw advies
 • heeft door het oefenen met de case inzicht gekregen in meerdere perspectieven, wat er nodig is vanuit de stad of ketenpartners voor het uitwerken van strategie, plan, activiteiten en middelen

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
“Het accountable werken ga ik zeker toepassen in mijn werk. Ik kan mijn aanpak al goed onderbouwen, maar het richten, inrichten en verrichten gaat mij zeker helpen om mijn communicatie inzet te professionaliseren en naar een volgend niveau te brengen.”

Module 3: Trends, ontwikkelingen en conceptueel denken

In deze module staan de grote ontwikkelingen op onder andere technologisch, psychologisch en economisch centraal. We gaan aan de slag met de vraagstelling: Wat betekenen deze ontwikkelingen voor nu en in de toekomst voor uw vak, het bereiken van verschillende groepen mensen.

Deze tweedaagse heeft een minder strak omlijnd programma. U wordt u bewust van uw eigen vooronderstellingen en daarmee de voor u logische oplossingen. U verrijkt uw kennis over de werking van ons brein. U voelt zich uitgedaagd om uit uw comfortzone te stappen en u te verplaatsen in andere denkwijze en -richtingen. U oefent met conceptueel denken.

In deze module leert u meer over uw eigen denk/breinvoorkeur en die van anderen. Wat dit betekent voor uw manier van kijken, werken en communiceren. En hoe u kunt aansluiten op de stijl van de ander.

U:

 • heeft kennis gemaakt met nieuwe ontwikkelingen en hebt nagedacht over wat dit kan of gaat betekenen voor uw communicatieaanpak
 • heeft geleerd om achter een concept te kijken en te ontdekken wat voor psychologische, economische, communicatieve etc. mechanismes hier spelen
 • heeft kennis van actuele technologisch ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op het communicatievak
 • heeft besproken en geoefend welke ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van groepen mensen waar niet vanzelfsprekend makkelijk contact mee gelegd kan worden
 • heeft zicht gekregen op hoe u zelf in de toekomst belangrijke ontwikkelingen kunt volgen
 • heeft inzicht gekregen in uw eigen breinvoorkeur en die van de ander.
 • heeft geoefend met conceptueel denken

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
“Twee inspirerende dagen met veel variatie aan onderwerpen, waardoor de energie hoog bleef. Ik vertaal de nieuwe ontwikkelingen ook gelijk door naar mijn werk en realiseer me dat wij binnen de gemeenten erg traditioneel communiceren. Ik wil me hier veel meer in verdiepen. Ook goed om mee genomen te worden in de filosofie van breinvoorkeuren. Dit gaat veel verder dan de modellen die ik ken. Goed toepasbaar.”

Module 4: Communicatie en participatie in complexe vraagstukken

In deze module leert u om in complexe (omgevings)vraagstukken de stakeholders in kaart te brengen. U gaat leren hoe u vanuit issues gaat denken en daarbij de stakeholders te plaatsen. U gaat de stakeholders prioriteren en verder analyseren. U leert gelaagdheid aan te brengen. Vanuit de verschillende standpunten analyseert u de belangen en de behoeften. Vanuit de leefwereld van de stakeholder ontwikkelt u scenario’s en kies u uw strategieën. Hiervoor heeft u geëxperimenteerd met verschillende vormen van het uitdenken van een strategie. U hebt ervaren hoe de effect bevorderende factoren u kunnen helpen bij uw analyse en strategie. U leert de verschillen en consequenties voor communicatie van verschillende participatieniveau ’s kennen en er over adviseren. 

Ook bij deze module maken we gebruik van een actueel case en waar mogelijk nodigen we een opdrachtgever uit. Bij deze module staat de praktijk centraal met het oog op de nieuwe omgevingswet.

U:

 • kunt de issues rond een complex vraagstuk in kaart brengen en weet daaraan de stakeholders te verbinden
 • kunt doelen bepalen
 • kunt adviseren over de verschillende participatieniveau’s inclusief consequenties
 • heeft geoefend hoe u een complex vraagstuk vanuit het perspectief van de stakeholders helder uiteen kunt zetten
 • heeft inzicht in de issues op niveau van bestuur en politiek
 • analyseert de belangen en behoeften en kijkt daarmee verder dan de standpunten
 • kunt scenario’s uitdenken en communicatiestrategieën voorleggen
 • weet hoe u de effectbevorderende psychologische factoren kunt inzetten
 • heeft ervaren hoe u bij een vraagstuk van toegevoegde waarde kunt zijn voor omgevings- en projectmanagers

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
“Belangrijkste inzicht, kies niet je eigen organisatie/boodschap van je organisatie als vertrekpunt van communicatie, maar stel de ontvanger en zijn leefwereld centraal. In mijn projecten wil ik meer inzetten op de belangen van de stakeholders en niet blijven hangen bij de standpunten.”

Module 5: Verbindende communicatie en de invloed op gedrag

De module bestaat uit een aantal onderdelen. De case voor beïnvloeding van gedrag richt zich op de energietransitie en duurzaamheid en staat gedurende één van de twee dagen centraal. De andere dag is ingericht voor verbindende (inclusieve) communicatie en het bereiken van mensen die minder makkelijk te bereiken zijn.

Veel vraagstukken vragen om een gedragsverandering van de inwoners of medewerkers. De invloed van communicatie op gedrag is vaak onduidelijk. In deze module gaan we samen met een gedragswetenschapper aan de slag met een praktische case rond duurzaamheid. Aan de hand van een praktisch model leert u het gewenste gedrag en de drempels te definiëren. U leert over de verschillende interventies. U kunt vanuit uw kennis over gedrag aangeven wat er nodig is en welke rol communicatie daar wel én niet bij kan spelen.

Hoe verbind je mensen? Wat is er nodig om mensen te bereiken, die niet makkelijk te bereiken zijn. Hoe communiceer je inclusief. Deze vraagstukken staan gedurende een dag centraal.

U:

 • analyseert wat de oorzaak is van gedrag
 • heeft gewerkt met een praktisch model voor het analyseren van het gewenste gedrag
 • weet wat de drempels zijn om het gewenste gedrag te vertonen
 • kent verschillende interventies om (onbewust) gedrag te beïnvloeden
 • weet wat voor invloed taal heeft op het onbewuste gedrag van mensen
 • weet wat er nodig is om meer inclusief te communiceren
 • heeft meer kennis over moeilijk bereikbare groepen mensen

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
“Ik kijk na deze module met een andere bril naar mijn projecten. Ik ga het gesprek aan over effectieve communicatie en de methodieken achter gedragsbeïnvloeding. Ik wil meer nadenken over het invliegen van experts bij thema’s als gedrag. Mooie uitdaging in het verschiet.”

Module 6: Adviseren van bestuur over profileren en bij crisis

In de laatste twee dagen gaan we aan de slag met een fictieve crisis, waarbij u de adviseur bent van de bestuurder. U oefent met het analyseren van het vraagstuk en de verschillende belangen. U leert oog en oor te hebben voor de zorgen van de bestuurder. U zet coachende vaardigheden in om gezamenlijk tot een gedragen aanpak te komen. U neemt in uw advies de externe én interne communicatie mee.

Tijdens deze tweedaagse staat een actuele case centraal.

U:

 • heeft kennis van een gedegen aanpak van crisiscommunicatie
 • heeft geoefend met het voeren van gesprekken om uw bestuurder te begeleiden
 • heeft geleerd scenario’s kort uit te werken en de dillema’s onderbouwd voor te leggen
 • heeft geoefend met het omgaan met de media en geleerd vanuit het perspectief van journalist naar uw vraagstuk te kijken
 • heeft geleerd na te denken over de verschillende verantwoordelijkheden en consequenties voor bestuurder, college, raad en ambtenaren
 • heeft geleerd te adviseren vanuit de verschillende perspectieven

De leergang wordt afgesloten met een feestelijke certificaatuitreiking.

Kerndocent van deze leergang is Gonda Duivenvoorden die de mentor & motor van de opleiding is. Gonda is een zeer ervaren trainer die een schat aan ervaring meebrengt en daarnaast beschikt over uitstekende didactische vaardigheden. Deelnemers zijn unaniem zeer lovend over haar. Ze brengt met enthousiasme het vak onder de aandacht, onderkent de kracht van de deelnemers en zet deze in ten behoeve van het vak en ze geeft op inspirerende manier les.

Naast Gonda, als continue factor tijdens de gehele leergang, wordt met co-trainers en gastsprekers gewerkt. Dit zijn mensen die hun sporen verdiend hebben op het onderwerp dat in de betreffende module aan de orde komt. Gedurende de gehele leergang zijn dus altijd twee trainers aanwezig.

Zo werken aan de eerstvolgende leergang mee, de trainers Wilma Kossen, Gert Koot, Cathelijne Janssen, Reint Jan Renes en verschillende gastsprekers.

Deze leergang vindt plaats op verschillende locaties in het land.

Deze leergang is voor strategische/senior communicatieadviseurs die werkzaam zijn gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Je hebt al flink wat ervaring en wilt graag weer eens uitgedaagd worden in je ontwikkeling. Je bent bereid circa 4 uur per week te besteden aan deze leergang. Deze tijd heb je nodig voor het lezen van gemiddeld twee boeken per module, artikelen en ter voorbereiding op de verschillende cases. Na iedere module schrijf je een verslag. Kerndocent Gonda Duivenvoorden geeft je persoonlijke feedback op je verslag en je boekinzichten.

Je hebt ruime ervaring als communicatieadviseur, je zit al minstens 10 jaar in het vak en je bent Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten over de gehele leergang:

 “Ik sta steviger in mijn schoenen. Mijn wereld is groter geworden en ik heb nieuwe energie. Ik weet hoe ik mijn rol als communicatieadviseur wil uitoefenen”

Mocht je twijfelen of je voldoende ervaring hebt, kun je contact met ons opnemen.

Deze praktijkgerichte leergang valt onder BNP niveau 4 (C). Meer informatie over beroepsprofielen kun je hier terugvinden.

Data

Module 1: 17 en 18 maart 2022 (inclusief overnachting)
Module 2: 20 en 21 april 2022
Module 3: 19 en 20 mei 2022
Module 4: 14 en 15 juni 2022
Module 5: 13 en 14 september 2022
Module 6: 12 en 13 oktober 2022

Aantal dagdelen: 25 dagdelen

Investering: 8.250, - excl. Btw

Dit bedrag is inclusief alle kosten van alle 12 trainingsdagen, een overnachting, ontbijt, lunch en diner tijdens de eerste module, locatiekosten (inclusief koffie/thee en lunch), lesmateriaal (inclusief boeken) en certificaat.

Locatie: op verschillende locaties in het land