Trainingen Gegevensdeling in het Zorg- en Veiligheidsdomein

Incompany
Ambtenaren Sociaal domein
In overleg
Max. deelnemers
In overleg
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

E-learning + eendaagse training:

Voor procesregisseurs en professionals van ketenpartners Gegevensdeling in het Zorg -en Veiligheidsdomein.

Het leertraject bestaat uit verplichte deelname aan een e-learning module waarna je kunt deelnemen aan de trainingsbijeenkomst. Tijdens de trainingsbijeenkomst staat de toepassing van de kennis uit de e-learningmodule centraal en vindt verdere verdieping plaats.

De training is regionale opzet. Het doel hiervan is dat je met mensen waarmee je in de praktijk samenwerkt de training volgt en ook samen het gesprek voert hoe zij in de praktijk tot een zorgvuldige en rechtmatige omgang met persoonsgegevens van burgers komen.

De training wordt georganiseerd door VNG Connect namens de landelijke stuurgroep (Zorg- en) Veiligheidshuizen, met subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Als deelnemer ontvang je een certificaat van deelneming en een verklaring die je kunt gebruiken voor het verkrijgen van accreditatiepunten.

Inschrijving voor de e-learning en de training kan uitsluitend via de manager van het (Zorg- en) Veiligheidshuis bij jou in de regio.

De VNG e-learning en training: Gegevensdeling in het Zorg- en Veiligheidsdomein zijn een gezamenlijk initiatief van:

  • de Landelijke stuurgroep zorg- en veiligheidsdomein VNG
  • Het Openbaar Ministerie (OM) Politie
  • GGZ Nederland Reclassering Nederland Leger des Heils Jeugdzorg Nederland
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Landelijke Vereniging Managers van veiligheidshuizen (LVMV)

Deelname aan de e-learning, training is kosteloos dankzij subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ook interessant voor u

Nieuw