Training kennismaken met de BAG

Ambtenaren Fysieke leefomgeving
In overleg
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 575,-
Investering

Tijdens deze opleiding leert u in één dag de basisbeginselen van de BAG. Zo leert u welke plaats de BAG in het Stelsel van Basisregistraties heeft, welke objecten deel uitmaken van de BAG en welke informatie u over deze objecten moet opnemen. Ook besteden we aandacht aan de meest voorkomende processen binnen uw gemeente die van invloed zijn op de BAG en aan de afhandelingstermijnen en kwaliteitseisen die de wetgever stelt. Verder wordt ingegaan op de wetgeving rondom de BAG die sinds 2018 van kracht is. Tot slot leert u waar u meer informatie over de BAG kunt vinden en hoe u deze informatie in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Nut/noodzaak en ontstaansgeschiedenis BAG
  • Inhoud BAG
  • Afbakening panden en verblijfsobjecten
  • Processen
  • BAG 2.0 en ENSIA

Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Connect met docenten uit de praktijk. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.

Volgt.

Deze eendaagse kennismakingsopleiding is bedoeld voor gemeentelijke medewerkers die een beperkte rol hebben in het BAG-proces (bijvoorbeeld als bouwinspecteur, WOZ-medewerker, landmeter, medewerker DIV of secretaris van de straatnaamcommissie) en willen weten hoe hun bijdrage zich verhoudt tot het beheer van de BAG als geheel. Ook afdelingshoofden die over meer achtergrondinformatie van de BAG wensen te beschikken zijn van harte welkom.

Daarnaast is deze dag bedoeld voor nieuwe BAG-beheerders die willen weten wat het beheer van de BAG voor hen inhoudt en hoe ze de wettelijk eisen kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Na het volgen van deze dag kunt u vervolgens aanhaken bij de driedaagse opleiding ‘De BAG de baas’, waarin meer diepgang wordt gezocht en waar ook ervaren BAG-beheerders aan deelnemen.

Ook interessant voor u