Training handreiking kwaliteitssysteem informatiebeheer decentrale overheden (KIDO)

Coronaproof Ambtenaren Informatiesamenleving
20
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
Coronaproof
Locatie
€ 1125,-
Investering
Burgers en bedrijven moeten al hun zaken met de overheid veilig en gemakkelijk online kunnen doen. Deze ambitie impliceert online beschikbaarheid van informatie die betrouwbaar is, goed beveiligd en alleen toegankelijk voor degenen voor wie de informatie bedoeld is. De handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) biedt een instrument om het informatiebeheer te verbeteren. Tijdens deze tweedaagse training leert u wat KIDO inhoudt en hoe u ermee werkt, aan de hand van casussen en uw dagelijkse praktijk.
Dag 1:
 • 0-meting;
 • inventarisatie van en identificatie van gemeenschappelijke problemen rondom het informatiebeheer;
 • kwaliteitssysteem Informatiebeheer;
 • informatiebeheer op de 3 niveaus;
 • casusbespreking;
 • do’s en dont’s bij het invoeren van het kwaliteitssysteem.
 
Dag 2:
 • formuleren eisen;
 • hoe de eisen te operationaliseren;
 • monitoren en formuleren van verbetervoorstellen;
 • implementatie en verschillende invoeringsscenario’s;
 • stakeholder management;
 • ontwikkelen van een actieplan voor de eigen organisatie.
De training is in samenwerking met de VNG ontwikkeld en wordt uitgevoerd door twee ervaringsdeskundige op het gebied van de Handreiking met ervaring in de overheidspraktijk. Zij adviseren en zijn gespecialiseerd in de Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer decentrale overheden (KIDO).

Ook interessant voor u