Training de BAG de baas

Online Ambtenaren Fysieke leefomgeving
15
Max. deelnemers
3
Aantal dagen
Online
Locatie
€ 1695,-
Investering

Tijdens deze driedaagse opleiding worden de belangrijkste elementen van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), zoals de objectafbakening, de werking van de BAG-processen en het kwaliteitsbeheer uitgebreid behandeld. Door deelname aan deze opleiding leert u al het noodzakelijke voor een succesvol beheer van de BAG.

Deze driedaagse opleiding is zo opgezet dat de belangrijke elementen van de BAG, zoals de objectafbakening, de werking van de BAG-processen en het kwaliteitsbeheer, aan bod komen.

Dag 1:
Op de eerste dag kijken we samen naar het BAG-objectenhandboek en oefenen we met de objectafbakening en de levenscyclus van objecten. Aan het eind van de dag staan we stil bij de BAG geometrie en de relatie met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Dag 2:
De tweede dag staat in het teken van BAG-processen, waaronder ook het terug melden en de correcties. In de middag leert u over de keuzes die u kunt maken en het opstellen van brondocumenten.

Dag 3:
Tot slot staat op de derde dag de kwaliteit van de BAG en de relatie met andere registraties centraal.

Gedurende de gehele opleiding is er ruimte voor het inbrengen van eigen praktijkcases en probleemgevallen. Om het geleerde in de praktijk te brengen, en ter voorbereiding van de volgende lesdag, worden er aan het eind van de eerste en tweede dag huiswerkopdrachten gegeven.

Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt VNG Connect met docenten uit de praktijk. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.

De opleiding is geschikt voor zowel beginnende BAG-beheerders als voor de meer ervaren BAG-beheerders die zich (alsnog) gedegen willen verdiepen in alle aspecten van de BAG. We behandelen namelijk zowel de basisbeginselen als de meer complexe situaties uit de praktijk.

Nieuwe beheerders die nog weinig tot geen kennis van de BAG hebben, wordt aangeraden om eerst de eendaagse kennismakingsopleiding ‘De BAG in een dag’ te volgen. Tijdens deze dag staan de basisbeginselen van de BAG centraal, waardoor de deelnemer gemakkelijker kan aanhaken bij ‘De BAG de baas’.

Ook interessant voor u

Uitgelicht