Training BAG&WOZ Samen sterker!

Den Bosch Ambtenaren Fysieke leefomgeving
In overleg
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Den Bosch
Locatie
€ 525,-
Investering

BAG&WOZ Samen sterker!

De lokale belastingen van gemeenten, gemeentelijke belastingsamenwerkingsverbanden en waterschappen zijn afhankelijk van verschillende basisregistraties waaronder de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de waardering onroerende zaken (WOZ). Om de relatie tussen de WOZ en de BAG aan te kunnen brengen, is kennis nodig van beide administraties. Deze eendaagse online opleiding helpt u hiermee op weg.

De opleiding gaat over de relaties tussen de verschillende basisregistraties en wordt toegelicht met praktijkvoorbeelden. De WOZ-administratie wordt uitgelegd vanuit het perspectief van de BAG, waardoor BAG-medewerkers inzage krijgen in de WOZ. Maar ook wordt de BAG uitgelegd vanuit een WOZ-perspectief. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Waarmee kun je elkaar versterken en voor welke werkzaamheden zijn ze echt te verschillend? Samenwerken moet leiden tot een win-winsituatie , en dat is ook mogelijk. En hoe kun je zo goed mogelijk werkprocessen in beide administraties op elkaar aan laten sluiten om dubbel werk te voorkomen? Actuele ontwikkelingen zoals over BAG 2.0 en LV-WOZ worden ook behandeld.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • WOZ afbakening theorie + voorbeelden woningen
  • Ontwikkeling WOZ
  • WOZ niet-woningen + voorbeelden
  • De huidige praktijk
  • Basisregistraties komende ontwikkelingen en LV-WOZ

Om tijdens dit online programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Connect met docenten uit de praktijk. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.

Deze opleiding is opgezet voor alle betrokkenen bij de BAG- en WOZ- afdelingen bij gemeenten, of samenwerkingsverbanden. Medewerkers die belast zijn met gegevensverzameling en gegevensverwerking zullen de praktijk voorbeelden herkennen. Gegevensbeheerders en (proces-) coördinatoren krijgen inzichten hoe zij de gegevensstroom en werkprocessen kunnen verbeteren. Door de toelichting op de voorbeelden krijgt men meer inzicht in elkaars positie en problematiek. Het is niet nodig om al (veel) voorkennis te hebben van basisregistraties.

Ook interessant voor u