Succesmanagement voor bestuurders en directieleden

Utrecht Bestuurders BedrijfsvoeringBestuur en Veiligheid
15
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 695,-
Investering

Als bestuurder of directielid wilt u succesvol zijn in het beleid dat u uitdraagt. Maar hoe vergoot u de kans op succes? En hoe zet u daar uw organisatie zo goed mogelijk voor in? We werken hard, maar komen vaak minder snel vooruit dan we willen. Na deze Masterclass bent u in staat effectiever te besturen met meer resultaat.

In deze masterclass Succesmanagement staan we stil bij de belangrijkste 3 elementen voor succes: heldere doelen, de juiste activiteiten en het beheersen van risico’s die er echt toe doen. Het samenspel tussen deze 3 elementen vormt een eenvoudige, maar effectieve aanpak voor het vergroten van succes.

Inzicht in de activiteiten die een effectieve bijdrage leveren aan uw doelen vergroot de kans op succes. Activiteiten anders of slimmer aanpakken kan naast effectievere doelbereiking ook leiden tot directe kostenbesparing. Risico’s daarentegen kunnen uw succesfeest verstoren. En hoe ambitieuzer de doelstelling, des te groter de risico’s. Door het geheel in een onderling verband te bekijken, krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor verbetering en succes. Duidelijke communicatie over doelen en risico’s die de doelbereiking in de weg staan helpen bovendien politiek lastige situaties te voorkomen.

U werkt in deze Masterclass aan uw eigen succes en bespreekt uw casus binnen de groep. Van tevoren levert u een doelstelling aan waarvan u het succes wilt vergroten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de energietransitie, jeugdzorg, of het beheer van infrastructuur.
U werkt aan het aanscherpen van de doelen, het beoordelen en verbeteren van zowel de activiteiten om het doel te bereiken als de risico’s die uw succes kunnen verstoren.

De masterclass wordt als open training aangeboden, maar is ook geschikt voor incompany.

Meer informatie over succesmanagement.

Programma:

09.00 uur Inloop met koffie en thee
09.30 uur Inleiding Succesmanagement

10.30 uur

Hoe formuleer je een goede doelstelling?
Verbeteren eigen doelstelling
Bespreken en feedback doelstelling
12.00 uur Doen we de juiste activiteiten?
12.45 uur Pauze
13.30 uur Beoordelen en verbeteren eigen activiteiten
Out of the box: creatiever en slimmer
Bespreken en feedback activiteiten
15.00 uur Pauze
15.15 uur Wat zijn de belangrijkste risico’s?
Bespreken en feedback risico’s
16.15 uur Stappenplan van gewone organisatie naar Succesorganisatie
16.45 uur Samenvatting
17.00 uur Afsluiting

 

Onze docent is bestuurskundige en heeft 25 jaar ervaring met doelbereiking en governance in gemeenten. Naast een verleden als ambtenaar, raadslid en fractievoorzitter heeft hij de afgelopen 20 jaar als adviseur meer dan 100 gemeenten begeleid en geadviseerd op alle deelterreinen, van grote projecten tot het sociaal domein. Hij is behalve trainer en adviseur ook kerndocent Succesmanagement bij Saxion hogeschool en was kerndocent risicomanagement aan de Universiteit Twente.