Nieuw

Risico Lab voor gemeenten 2022

Ambtenaren Bedrijfsvoering
15
Max. deelnemers
varieert
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

VNG Risicobeheer heeft i.s.m. de Haagse Hogeschool een Risico Lab ontwikkeld, waarbij via VNG Connect Academie de modules als ‘light versie‘ kunnen worden gevolgd.

Tijdens het Risico Lab gaat u, in de door u gekozen modules, samen met vakgenoten interactief (mix van ‘halen en brengen’) aan de slag met risicomanagement binnen uw gemeente. Niet alleen met het identificeren en het kwantificeren van die risico’s. U krijgt handvatten hoe u zich verder kunt ontwikkelen in uw rol om de risico’s te verzachten, daarover te kunnen adviseren/communiceren en zo direct te kunnen bijdragen aan de opgaven van uw gemeente.

Module 1 - Verzekeringen bij lagere overheden ( 2 dagen)
In deze module staan naast de basiskern van verzekeringskunde de volgende onderwerpen centraal:
• de (huidige) focus qua risico’s mitigeren door middel van verzekeringen en de verschillende eisen en randvoorwaarden;
• de kenmerken van de meest gangbare verzekeringen en de inkoop van deze verzekeringen.

Resultaat:
Na deelname aan de module:
• bent u in staat uw eigen verzekeringspakket te beschrijven naar risicocategorieën;
• heeft u globale kennis van de verzekeringsmarkt en de rollen van de diverse partijen;
• bent u in staat de huidige polissen ter discussie te stellen door na te denken over het te lopen risico.


Module 2 - Introductie in risicomanagement (1 dag)
In deze module staan naast de beginselen van risicomanagement de volgende onderwerpen centraal:
• de basisprincipes van risicomanagement binnen een organisatie;
• het “waarom & hoe” van risicomanagement;
• de koppeling van risicomanagement vanuit een silobenadering naar de toepassing;
• de soorten risico’s en hoe met verschillende risico’s kan worden omgegaan;
• de diverse risicohoudingen;
• de koppeling met het menselijke gedrag.

Resultaat:
Na deelname aan de module:
• heeft u kennis van de basisbegrippen van risicomanagement;
• kunt u de stappen van het risicomanagementproces toelichten en toepassen;
• kunt u risicohoudingen (binnen matrices) herkennen.

Module 3 - Risicomanagement versus uw praktijk (1 dag)
In deze module staan naast risicomanagement in de praktijk de volgende onderwerpen centraal:
• de koppeling naar zowel kwantitatieve aspecten als (beginselen) rondom risicohoudingen;
• risicomanagement binnen de overheid;
• de vertaalslag naar de financiële aspecten rondom het omgaan met risico’s.

Resultaat:
Na deelname aan de module:
• heeft u kennis van risicohoudingen bij verschillende situaties;
• heeft u kennis over kans rekenen;
• heeft u kennis over kostprijsprijsberekening;
• heeft u kennis en inzicht over kosten- en batenanalyse;
• beschikt u over handvatten voor advisering van risico-overdracht.

Module 4 - Communicatie en risico’s (1 dag)
In deze module staan naast de diverse communicatievaardigheden de volgende onderwerpen centraal:
• de impact van soft skills (vaardigheden/ beïnvloedingstijlen) binnen risicomanagement.

Resultaat:
Na deelname aan de module:
• heeft u kennis van en inzicht in het generieke communicatieproces;
• heeft u inzicht in communicatie over risico’s;
• heeft u begrip van beïnvloedingsstijlen;
• heeft u begrip van en inzicht in eigen rol als medewerker verzekeringen/risicomanagement;
• bent u in staat effectief te interveniëren (gegeven uw eigen rol).

Doelgroep
Het Risico Lab is bedoeld voor medewerkers binnen gemeenten die in hun dagelijks werk direct of indirect te maken hebben met risicomanagement. Dit zijn vaak inkopers, medewerkers verzekeringen, medewerkers financiën, medewerkers juridische zaken, beleidsadviseurs en (business) controllers.

Modulair aanbod:
We bieden het Risico Lab als één pakket aan. Het is ook mogelijk om deze modulair te volgen:
Module 1 - Verzekeringen bij lagere overheden (2 dagen)
Module 2 - Introductie in risicomanagement (1 dag)
Module 3 - Risicomanagement versus uw praktijk (1 dag)
Module 4 - Communicatie en risico’s (1 dag)

Via het inschrijf formulier kunt u kiezen welke modules u wilt volgen.

Coronaproof:
Wanneer een fysieke uitvoering niet mogelijk is, worden de modules online uitgevoerd.

Ook interessant voor u

Uitgelicht
Nieuw