Online module Ontslagrecht

Incompany
Ambtenaren Bedrijfsvoering
15
Max. deelnemers
0,5
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Genormaliseerde ambtenaren vallen sinds 1 januari 2020 onder het civiele arbeidsrecht. Er wordt niet meer geprocedeerd bij de bestuursrechter, maar bij de kantonrechter. Een werkgever kan onder het private arbeidsrecht een medewerker in de meeste gevallen niet tegen zijn wil ontslaan zonder tussenkomst van een externe instantie (UWV, ontslagcommissie of kantonrechter).

In deze module staat het private ontslagrecht centraal:

 • Hoe ziet het ontslagrecht eruit?
 • Worden alle ontslaggronden voor overheidswerkgevers op dezelfde manier toegepast?
 • Wat is voor het ontslag relevant in de verschillende overheids-cao’s?
 • Met welke aspecten moet men na de Wnra rekening houden bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?

Het doel van deze module is dat de deelnemers op de hoogte zijn van ontslagrecht en weten welke bijzonderheden voor genormaliseerde ambtenaren gelden, om straks met voldoende bagage namens de werkgever ontslagzaken te kunnen behandelen en erover te adviseren.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Ontslagsystematiek
 • Opzegging met instemming werknemer
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Reorganisatie
 • Ziekte-ontslag
 • Disfunctioneren, verwijtbaar handelen en verstoorde verhoudingen
 • Ontslag op staande voet

Deze module is geschikt voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (Arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

VNG Connect werkt met trainers uit de (gemeentelijke) praktijk. Zo garanderen we tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk. Zij beschikken - naast inhoudelijke kennis - over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen is gegarandeerd.

Ook interessant voor u