Uitgelicht

ONLINE Masterclass Succesvol adviseren in een politiek-bestuurlijke context

OnlineAmbtenarenBestuur en Veiligheid
12
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Landelijk
Locatie
€ 395,-
Investering

Wat is de rol van bestuurders binnen de huidige tijdsgeest? Wat is de ondersteunende rol van het ambtelijk apparaat? Welke nieuwe vormen van bewustzijn wordt van de toekomstige ambtenaar verwacht? Wat te doen met burgerbetrokkenheid? Hoe vullen we de responsieve overheid in? Moeten we de rol van sociale media echt meenemen in ons beleidsproces? Mondigheid van inwoners en de toegang tot informatie via internet zijn slechts twee maatschappelijke ontwikkelingen die aangeven hoe dynamisch de afgelopen decennia zijn geweest voor het lokale bestuur. Maar hoe ziet de toekomst er uit?

Wellicht goed om tijdens deze masterclass ook stil te staan bij een eerste analyse van de Coronacrisis in een PB-context.

Tijdens deze masterclass gaat u met dit soort vragen en uitdagingen aan de slag. Aan de hand van eigen observaties aangevuld met rapporten en analyses van onder meer ROB, SER, SCP en andere invloedrijke wetenschappers verkennen we samen met u de huidige en toekomstige ontwikkelingen en brengen we in kaart wat dit betekent voor uw toekomstige functie als beleidsadviseur. De masterclass gaat uit van ingebrachte casussen en de ondersteunende online leeromgeving blijft ook na afloop toegankelijk.

Het programma omvat in grote lijnen:
 • hoe ziet een succesvolle ambtenaar 3.0 eruit?
 • sturingsparadigma’s en hun consequenties;
 • hoe politiek-bestuurlijke sensitiviteit (PBS) zich voordoet in het werk van collega-deelnemers;
 • analyse van relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • denken in arena’s: journalistieke, ambtelijke, bestuurlijke en politieke;
 • instrumenten en handvatten: onder meer krachtenveldanalyse, nudging, framing, scenario’s, omgevingsmanagement, participatieladders, gedragsbeïnvloeding;
 • bestuursstijlen en behoeften bestuurders;
 • ontwikkelen van een PBS-antenne;
 • ontwikkelbaarheid van PBS-gerelateerde competenties;
 • mijn rol tussen politiek en bestuur;
 • hoe houd ik (nieuwe) vaardigheden na deze masterclass op pijl?
De docenten hebben veel ervaring met het onderwerp en werkzaam geweest in een politiek-bestuurlijke context, zowel lokaal, bij ministerie als in de Tweede Kamer. De masterclass wordt georganiseerd in samen werking met Agathos Management en organisatieontwikkeling.

Na inschrijving ontvangt u een link naar de ONLINE omgeving.

De ONLINE variant wordt aangeboden via ©ZOOM. Hierdoor is het werken in zogenaamde break out rooms mogelijk. U hoeft niets te downloaden, alleen de toegestuurde link kopiëren in uw browser.

Elke masterclass start om 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Ook interessant voor u