Online Masterclass Het Nieuwe Beoordelen

Online Ambtenaren Bedrijfsvoering
15
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Online
Locatie
€ 645,-
Investering

De geluiden dat de traditionele wijze van beoordelen waarin één keer per jaar een eenrichtingsverkeergesprek wordt gevoerd uit zou zijn, worden steeds luider. Het gesprek is voor leidinggevenden te tijdrovend en medewerkers krijgen vaak alleen te horen krijgen wat er fout gaat. Dit leidt niet tot betere prestaties, maar eerder tot demotivatie bij medewerkers. In menig organisatie is het zogenoemde ‘veroordelingsgesprek’ inmiddels afgeschaft. Maar moeten we het echt afschaffen of juist anders aanvliegen?

Hoogste tijd voor Het Nieuwe Beoordelen (HNB) waarin de focus ligt op het ontwikkelen van talenten, een continue dialoog en meer verantwoordelijkheid voor medewerkers als het gaat om eigen prestaties en ontwikkeling. Hoe nu vorm en inhoud te geven aan HNB of gewoon er voor zorgen dat de gesprekken binnen de organisatie die status krijgen die ze verdienen?

 

De online masterclass vindt plaats van 09.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur.

Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Introductie
  • Het nut en de noodzaak van ‘gesprekken voeren?’
  • De uitgangspunten van Het Nieuwe Beoordelen
  • Geen revolutie maar evolutie en confectie maatwerk
  • Op welke wijze vinden in andere organisaties te gesprekken plaats?
  • Gastspreker vertelt over online toepassingen
  • 1-2-3 actie: een stappenplan
  • Vraag en antwoord

U kunt zes maanden lang onbeperkt online sparren over een juiste aanpak en uw aangeleverde notities, plan van aanpak en formulieren worden voorzien van verbetersuggesties.

VNG Connect Academie biedt deze masterclass aan i.s.m. Jacco van den Berg. Jacco is al bijna twintig jaar van mening dat het succes van organisaties wordt bepaald door de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar medewerkers. Met programma’s als Het Goede Gesprek, FIT-gesprek en Het Talent Ontwikkelgesprek geeft hij in organisaties een swung aan Het Nieuwe Beoordelen. Jacco, auteur van het boek Het Nieuwe Beoordelen, focus op talent, geeft inzicht in de vijf uitgangspunten van Het Nieuwe Beoordelen. Op een praktische en interactieve wijze deelt hij zijn kennis en ervaring(en) over welke uitgangspunten u binnen uw gemeente kunt toepassen om tot echte dialogen over met plezier lerend presteren te komen.