ONLINE - Wnra - module Procesrecht

Online Ambtenaren Bedrijfsvoering
16
Max. deelnemers
0.5
Aantal dagen
Online
Locatie
€ 355,-
Investering

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is na 1 januari 2020 niet meer de Algemene wet bestuursrecht, maar het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Er wordt niet meer geprocedeerd bij de bestuursrechter, maar bij de kantonrechter in een verzoekschriftprocedure. In deze module staat het procesrecht centraal. Hoe moet na 2020 in het civiele arbeidsrecht worden geprocedeerd?

Alle aspecten van de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter worden toegelicht: bewijsrecht, sancties, vervaltermijnen en verband houdende vorderingen komen aan de orde. Verder wordt ingegaan op de procedure bij het UWV, de ontslagcommissie en hoger beroep en cassatie. Daarbij wordt steeds een relatie gelegd met het ambtenarenrecht, zodat duidelijk wordt waarin de juridische en praktische verschillen tussen procederen in het arbeids- en het ambtenarenrecht gelegen zijn.

Het doel van deze module is op de hoogte zijn van de consequenties van de Wnra op het gebied van het procesrecht en om straks met voldoende bagage namens de werkgever arbeidsrechtelijke procedures te kunnen voeren.

Deze interactieve online module duurt in totaal 1 dagdeel, maar verdeeld over 2 dagen.
Je kunt kiezen uit onderstaande tijdsblokken:

  • 2 online sessies van 09.00 uur tot 10.30 uur.
  • 2 online sessies van 11.00 uur tot 12.30 uur.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Ontslagsystematiek
  • Opzegging met instemming werknemer
  • Vaststellingsovereenkomst
  • Opzegging met toestemming UWV
  • Verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter
  • ‘Verband houdende vorderingen’ en vervaltermijnen
  • Hoger beroep

Deze module is geschikt voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (Arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

Ook interessant voor u