Omgevingswet in vogelvlucht voor ambtenaren

Incompany
Ambtenaren Fysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Meer dan twintig bestaande wetten en honderden regelingen worden vervangen door de Omgevingswet. Onvermijdelijk heeft de invoering in 2022 grote impact op de gehele gemeentelijke organisatie. Om als gemeente goed voorbereid te zijn en een goede vertaalslag te kunnen maken naar de eigen situatie, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de betekenis van de Omgevingswet voor uw werk. Waar gaat de Omgevingswet nu precies over? Wat verandert er? Welke instrumenten worden geïntroduceerd? Wat houdt het Digitale Stelsel Omgevingswet in? En wat betekent de nieuwe wet voor de gemeente en u als professional?
 
Tijdens deze introductiecursus gaat u aan de slag met concrete praktijkvoorbeelden en casussen en worden in één dag de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet. U ontdekt hoe u daarmee zelf aan de slag kunt. De cursus is niet alleen voor ambtenaren in het fysieke domein, maar juist bedoeld voor een brede groep medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s die nog geen of weinig ervaring met de Omgevingswet hebben en zich hierop willen oriënteren. 
Het programma omvat in grote lijnen:
  • Wat is de Omgevingswet? Wat zijn de belangrijkste componenten en welke nieuwe instrumenten komen er? En hoe hangen deze instrumenten samen?
  • Wat betekent de Omgevingswet voor informatievoorziening, werkprocessen en dienstverlening?
  • Welke veranderopgave brengt de wet met zich mee en wat dit betekent voor u en uw gemeente?
  • Wat de wet betekent voor jou als medewerker. Wat wordt er van je verwacht? Moet je jouw werk straks op een andere manier gaan doen? En hoe dan?
Via een digitale intake wordt u in de gelegenheid gesteld vooraf je eventuele vragen aan te geven en casuïstiek in te brengen. Waar nodig passen de docenten op basis van de informatie- en leervragen het programma aan.
De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s die nog geen of weinig ervaring met de Omgevingswet hebben en zich hierop willen oriënteren. 
Hierbij gaat het om vakdeskundigen die werken aan de fysieke leefomgeving, zoals (beleids)medewerkers RO, milieu, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, water, groen, erfgoed, verkeer, VTH en maatschappelijke ontwikkeling. Maar ook om medewerkers informatisering, dienstverlening en medewerkers die wat indirecter met de Omgevingswet te maken krijgen, zoals op het gebied van HR, financiën en communicatie.
 
De introductiecursus is wellicht minder geschikt voor medewerkers die al dagelijks met de Omgevingswet bezig zijn.
De cursus is ontwikkeld en wordt gegeven door Omgevingswet-professionals van de VNG. Zij maken deel uit van de het VNG Programmateam Invoering Omgevingswet en zijn volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. 
 

Ook interessant voor u