Module Actualiteiten arbeidsrecht voor ambtenaren

Ambtenaren Bedrijfsvoering
16
Max. deelnemers
0,5
Aantal dagen
€ 325,-
Investering

Het grootste deel van de ambtenaren is per 1 januari 2020 genormaliseerd en valt sindsdien onder het civiele arbeidsrecht. Voor hen staan in de Ambtenarenwet 2017 regels vastgelegd, die noodzakelijk zijn, omdat de overheid een bijzondere werkgever is en blijft.

  • Wat is de betekenis van deze aanvullende regels voor het ontslag van een genormaliseerde ambtenaar?
  • Op welke manier houden kantonrechters rekening met de bijzondere positie van een overheidswerkgever?

Tijdens deze module actualiteiten wordt een selectie aan actuele arbeidsrechtelijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving en rechtspraak behandeld waarbij steeds centraal staat wat deze ontwikkelingen betekenen voor de genormaliseerde ambtenaar en de overheidswerkgever.

Het doel van deze module is dat de deelnemers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het arbeidsrecht en de betekenis van die ontwikkelingen voor de positie van de genormaliseerde ambtenaar en de overheidswerkgever. Zo kunt u straks met voldoende bagage namens de werkgever ontslagzaken behandelen en erover adviseren.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Ontwikkelingen wet- en regelgeving
  • Belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad
  • Ontwikkelingen in uitspraken over genormaliseerde ambtenaren.

Deze module is geschikt voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (Arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

VNG Connect werkt met trainers uit de (gemeentelijke) praktijk. Zo garanderen we tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk. Zij beschikken - naast inhoudelijke kennis - over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen is gegarandeerd.

Ook interessant voor u