Masterclasses over de Omgevingswet voor dienstenleveranciers

Incompany
Ambtenaren Fysieke leefomgeving
In overleg
Max. deelnemers
4
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

4 aparte masterclasses van elk een halve dag.

De Omgevingswet treedt in 2023 in werking. De VNG ondersteunt gemeenten en ontwikkelt diverse instrumenten om de invoering goed te laten verlopen. Bij de implementatie van de Omgevingswet kunnen gemeenten een beroep doen op dienstenleveranciers/adviesbureaus, omdat zij bijvoorbeeld over onvoldoende capaciteit of de juiste kennis beschikken. De VNG organiseert daarom masterclasses voor dienstenleveranciers/adviesbureaus. In deze masterclasses kan kennis worden opgedaan over het VNG instrumentarium dat ingezet kan worden bij de ondersteuning van gemeenten.

De Masterclass bestaat uit 4 modulen:

  1. Masterclass Werkende processen (ochtend)
  2. Masterclass Werkwijze Structurele Effecten (ochtend)
  3. Masterclass Omgevingsplan: casco en staalkaarten (ochtend)
  4. Aansluiten en inrichten om te kunnen werken met het DSO-LV (ochtend)

Let op: Elke masterclass zal dus een dagdeel duren.

We bieden de Masterclass als één pakket aan, maar het is ook mogelijk om deze modulair te volgen.

  • De prijs voor een module (0,5 dag) bedraagt € 550,-
  • De prijs voor de hele Masterclass (4 x 0,5 dagen) bedraagt € 1.525,-

Als dienstenleverancier/adviesbureau kunt u zich inschrijven voor de volgende masterclasses:

1. Masterclass Werkende processen
De Omgevingswet heeft directe impact op de gemeentelijke processen. De VNG heeft een implementatie aanpak ontwikkeld met het idee dat gemeenten hier zelf actie op kunnen ondernemen. Adviesbureaus kunnen gemeenten ondersteunen bij deze veranderopgave. Deze masterclass biedt dienstenleveranciers de benodigde informatie om in de behoefte van gemeenten op dit gebied te kunnen voorzien. Er wordt ingegaan op de invloed die de Omgevingswet heeft op werkprocessen en dienstverlening en de implementatie-aanpak. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt dit verder uitgewerkt.

2. Masterclass Werkwijze Structurele Effecten
In deze masterclass wordt uitgelegd hoe gemeenten kunnen worden ondersteund met de Werkwijze Structurele Effecten. De werkwijze ontwikkelt en ondersteunt een denkkader om inzicht te verkrijgen in de structurele financiële effecten van de stelselwijziging voor de gemeentelijke organisatie. In de masterclass leer je hoe je deze werkwijze kunt inzetten in je advies richting gemeenten en bespreken we de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de Werkwijze Structurele Effecten en de bijbehorende producten. Hierbij kun je denken aan het centraal houden van de doorontwikkeling van de modellen en het vrij uitwisselen van informatie ten behoeve van landelijke analyse op de gemeentelijke keuzes en effecten.
Deze workshop is specifiek voor dienstenleveranciers die de financiële functie bij gemeenten strategisch ondersteunen.

3. Masterclass Omgevingsplan: casco en staalkaarten
Deze masterclass is ontwikkeld voor adviesbureaus die zich nu bezighouden met het opstellen van bestemmingsplannen en/of het schrijven van gemeentelijke verordeningen en na 2021 mogelijk opdracht krijgen van gemeenten om stukjes van het Omgevingsplan op te stellen. Het doel is om inzicht te bieden in wat een omgevingsplan is, welke keuzemogelijkheden er zijn bij het opstellen ervan, hoe de transitie naar het omgevingsplan eruit zal zien en de juridische formuleringen en digitale eisen aan het omgevingsplan.

4. Masterclass Aansluiten en inrichten om te kunnen werken met het DSO-LV
In deze masterclass worden de bevindingen en bijbehorende aanbeveling van de verkenning “migratie landelijke voorzieningen naar DSO-LV” gepresenteerd. Deze verkenning geeft een beeld van de opties en aandachtspunten die voor de gemeenten bij deze migratie gelden. Verder wordt ingezoomd op het aansluiten op de nieuwe DSO landelijke voorziening met o.a. het nieuwe omgevingsloket. Hoe gaat dat aansluiten in zijn werk? Wat moet eerst en welke keuzes heeft een gemeente hierin?

Ook interessant voor u