Uitgelicht

Masterclasses 'Waardigheid in publieke dienstverlening'

Ambtenaren Bedrijfsvoering
15
Max. deelnemers
4
Aantal dagen
€ 2445,-
Investering

Je wilt als gemeenteambtenaar of bestuurder graag recht doen aan de 'menselijke maat' in de dienstverlening van de overheid, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Want belangen kunnen botsen en waarden zijn vaak tegenstrijdig. Zo kan het principe van gelijke behandeling lastig te verenigen zijn met de behoefte om maatwerk te leveren, en is het streven om cliënten te beschermen regelmatig in strijd met principes van vrijheid en zelfbeschikking. Herkenbaar? Volg dan de serie masterclasses Waardigheid in publieke dienstverlening van de UvH Academie en VNG Connect. Laat je inspireren door inhoudelijk experts als Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp, en leer wat je kunt doen om in je eigen praktijk het thema van de menselijke maat bespreekbaar en werkbaar te maken!

Het resultaat
Aan het eind van de masterclass is waardigheid niet langer een vaag en abstract ideaal, maar een concreet doel. De masterclass geeft je bovendien gereedschap in handen om er dagelijks geïnspireerd aan te werken. Alle betrokken UvH docenten hebben ruime ervaring in beleidsonderzoek en zijn goed ingevoerd in de actualiteit. Ook nemen ze je mee in de filosofische, sociologische en historische achtergronden van maatschappelijke vraagstukken. Aan de orde komen onderwerpen als het stimuleren van burgerinitiatieven, het verhogen van arbeidsparticipatie, het tegengaan van de tweedeling in de samenleving en het beschermen van kwetsbare groepen.

Het instrument
We werken met de door UvH-wetenschappers ontwikkelde waardigheidscirkel, die tot stand kwam op basis van het perspectief van burgers op beleid.

De waardigheidscirkel drukt de termen uit die voor burgers betekenisvol zijn, en helpt om verlies van de menselijke maat in publieke dienstverlening daadwerkelijk in beeld te krijgen. Waar door beleid objectificatie dreigt, worden mensen voorwerpen in plaats van de unieke casus personen die ze ook zijn. Waar stigmatisering dreigt, lopen mensen het gevaar als monsters gezien te worden, in plaats van als de medeburgers die ze zijn. Wanneer bevoogding in het spel is, worden mensen betutteld alsof het kinderen zijn. De waardigheidscirkel reikt aan hoe de menselijke maat in beeld kan blijven, door over mensen te denken als uniek personen; als vrienden, als medeverantwoordelijke deelnemers, als volwassenen – als burgers. We werken op deze manier niet aan oplossingen, maar aan manieren om te denken over oplossingen.

Hoogleraar Evelien Tonkens: "Onze ervaring is dat de waardigheidscirkel professionals en cliënten helpt om met elkaar te praten over de hulpverlening, hoe ze deze ervaren en wat daaraan goed of juist problematisch is. Je kunt de termen van de cirkel gebruiken om je ervaringen te verwoorden en te ordenen. In ons geval hebben we het bijvoorbeeld gebruikt voor een gesprek met hulpverleners en mensen met multiproblematiek, die vaak dakloos en verslaafd zijn geweest." 

Elke bijeenkomst begint met een algemene inleiding door Menno Hurenkamp over waardigheid en menselijke maat – de rode draad. Daarna volgt een inleiding over een deelgebied van het openbaar bestuur: democratie, bijstand, mensenrechten, zorg voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Daarna is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Cursisten die een professionele achtergrond delen, spreken in kleinere groepen over de dilemma’s op het eigen vakgebied. Al discussiërend onder leiding van een journalist worden de overlappende thema’s geïdentificeerd. Uiteindelijk wordt in een Q&A sessie de rode draad over menselijke waardigheid en menselijke maat weer opgenomen. Gedurende de masterclass is er natuurlijk ook ruim tijd voor informeel contact. Na afloop van de reeks krijgen de deelnemers een certificaat van de UvH.

Data van de bijeenkomsten
16 maart 2023 - Lokale democratie, met Menno Hurenkamp
13 april 2023 - Participatie, met Thomas Kampen
11 mei 2023 - Lokale mensenrechten, met Nicole Immler
15 juni 2023 - Zorg, met Femmianne Bredewold

Programma

Tijd Programmaonderdeel
16.00 Ontvangst
16.15 Rode draad – Menno Hurenkamp
16.30 Inleiding
17.00 Onderling gesprek in subgroepen
17.45 Diner plus inventarisatie besproken thema’s
19.00 Reflectie op de thema’s uit het onderlinge gesprek (Olv Marcel Ham)
19.30 Slotreflectie door Evelien Tonkens
20.00 Afsluiting

Het verdient de voorkeur dat deelnemers aan de hele reeks meedoen. Aan enkele deelnemers per keer bieden we de mogelijkheid om aan een enkele bijeenkomst deel te nemen (€612 exclusief btw) per keer.

Deze masterclasses worden gegeven door:

  • Menno Hurenkamp, politiek filosoof, universitair docent en columnist
  • Femmianne Bredewold, universitair hoofddocent en onderzoeker naar sociale inclusie, sociale relaties en sociale ontmoetingen.
  • Nicole Immler, hoogleraar Historical Memory and Transformative Justice
  • Thomas Kampen, socioloog en universitair docent
  • Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Alle betrokken UvH docenten hebben ruime ervaring in beleidsonderzoek.

Deze masterclass vindt plaats op de Universiteit voor Humanistiek.

Adres:
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht

Het gebouw van de UvH in het historisch centrum van Utrecht is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Ook interessant voor u