Tip!

Masterclass Omgevingswet voor dienstenleveranciers: Werkende processen

Utrecht Ambtenaren Fysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
0.5
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 450,-
Investering

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De VNG ondersteunt gemeenten en ontwikkelt diverse instrumenten om de invoering goed te laten verlopen. Bij de implementatie van de Omgevingswet kunnen gemeenten een beroep doen op dienstenleveranciers/adviesbureaus omdat zij bijvoorbeeld over onvoldoende capaciteit of de juiste kennis beschikken. De VNG organiseert daarom masterclasses voor dienstenleveranciers/adviesbureaus. In deze masterclasses kan kennis worden opgedaan over het VNG instrumentarium dat ingezet kan worden bij de ondersteuning van gemeenten.

De Omgevingswet heeft directe impact op de gemeentelijke processen. De VNG heeft een implementatie aanpak ontwikkeld met het idee dat gemeenten hier zelf actie op kunnen ondernemen. Adviesbureaus kunnen gemeenten ondersteunen bij deze veranderopgave. Deze masterclass biedt dienstenleveranciers de benodigde informatie om in de behoefte van gemeenten op dit gebied te kunnen voorzien. Er wordt ingegaan op de invloed die de Omgevingswet heeft op werkprocessen en dienstverlening en de implementatie-aanpak. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt dit verder uitgewerkt.

Ook interessant voor u

Tip!