Tip!

Masterclass Omgevingswet voor dienstenleveranciers: Casco en Staalkaarten

Utrecht Ambtenaren Fysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
0.5
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 450,-
Investering

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De VNG ondersteunt gemeenten en ontwikkelt diverse instrumenten om de invoering goed te laten verlopen. Bij de implementatie van de Omgevingswet kunnen gemeenten een beroep doen op dienstenleveranciers/adviesbureaus omdat zij bijvoorbeeld over onvoldoende capaciteit of de juiste kennis beschikken. De VNG organiseert daarom masterclasses voor dienstenleveranciers/adviesbureaus. In deze masterclasses kan kennis worden opgedaan over het VNG instrumentarium dat ingezet kan worden bij de ondersteuning van gemeenten.

Deze masterclass is ontwikkeld voor adviesbureaus die zich nu bezighouden met het opstellen van bestemmingsplannen en/of het schrijven van gemeentelijke verordeningen en na 2022 mogelijk opdracht krijgen van gemeenten om stukjes van het Omgevingsplan op te stellen. Het doel is om inzicht te bieden in wat een omgevingsplan is, welke keuzemogelijkheden er zijn bij het opstellen ervan, hoe de transitie naar het omgevingsplan eruit zal zien en de juridische formuleringen en digitale eisen aan het omgevingsplan.

Ook interessant voor u

Uitgelicht