Tip!

Masterclass omgevingswet voor dienstenleveranciers: Aansluiten en inrichten om te kunnen werken met het DSO-LV

Utrecht Ambtenaren Fysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
0.5
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 450,-
Investering

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De VNG ondersteunt gemeenten en ontwikkelt diverse instrumenten om de invoering goed te laten verlopen. Bij de implementatie van de Omgevingswet kunnen gemeenten een beroep doen op dienstenleveranciers/adviesbureaus, omdat zij bijvoorbeeld over onvoldoende capaciteit of de juiste kennis beschikken. De VNG organiseert daarom masterclasses voor dienstenleveranciers/adviesbureaus. In deze masterclasses kan kennis worden opgedaan over het VNG instrumentarium dat ingezet kan worden bij de ondersteuning van gemeenten.

In deze masterclass worden de bevindingen en bijbehorende aanbeveling van de verkenning “migratie landelijke voorzieningen naar DSO-LV” gepresenteerd. Deze verkenning geeft een beeld van de opties en aandachtspunten die voor de gemeenten bij deze migratie gelden. Verder wordt ingezoomd op het aansluiten op de nieuwe DSO landelijke voorziening met o.a. het nieuwe omgevingsloket. Hoe gaat dat aansluiten in zijn werk? Wat moet eerst en welke keuzes heeft een gemeente hierin?

Ook interessant voor u

Tip!
Uitgelicht