Masterclass jurisprudentie bezwaarfase

Ambtenaren Bedrijfsvoering
12
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 595,-
Investering
Of het nu gaat om uitkeringen en subsidies of om omgevingsvergunningen en handhaving: op nagenoeg alle besluiten die binnen de gemeente worden genomen, is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. En als burgers het met deze besluiten niet eens zijn, staat daartegen doorgaans de mogelijkheid van bezwaar open. Het bijzondere aan deze fase is dat een heroverweging moet plaatsvinden, waarbij bovendien eventuele fouten of gebreken hersteld kunnen worden. De jurisprudentie heeft hierbij inmiddels wel de nodige kaders aangegeven en piketpaaltjes geplaatst. Tijdens de masterclass wordt op een kernachtige wijze de jurisprudentie behandeld die specifiek van toepassing is op de bezwaarfase. Van de indiening van het bezwaarschrift tot en met de beslissing op het bezwaar. Verdieping vindt plaats aan de hand van concrete casusposities met de mogelijkheid om vragen te stellen en te discussiëren.
Het programma omvat onder meer:
 • Primair besluit en besluit op bezwaar: welke eisen gelden hiervoor, gelet op de rechtspraak?
 • Ontvankelijkheidsperikelen en verschoonbaarheid;
 • De volledige heroverweging; onder meer de reikwijdte hiervan, toelaatbaarheid nieuwe argumenten en grondslagwijziging;
 • Horen en adviseren door de bezwaarschriftencommissie; onder meer quorum, cautie, wijze van toetsing en formulering dictum;
 • Het afdoen van bezwaren zonder zitting (artikel 7:3 Awb);
 • Hoe om te gaan met stukken net vóór de hoorzitting en nova ná de hoorzitting (artikel 7:9 Awb);
 • De kostenvergoeding op grond van artikel 7:15 Awb;
 • De rol van artikel 6:22 Awb in bezwaar;
 • De situatie na een vernietiging van een besluit door de rechter;
 • Casusposities;
 • Capita selecta.
De docent is senior rechter in de rechtbank Limburg, team bestuursrecht, voorzitter en lid van diverse bezwaarschriftencommissies en voormalig gemeentejurist.
Secretarissen van bezwaarschriftencommissies, juridisch medewerkers die horen en adviseren over bezwaren en degenen die als vertegenwoordiger van bijvoorbeeld het college of de burgemeester optreden tijdens de hoorzitting.