Tip!

Masterclass innoveren bij de overheid

Utrecht Ambtenaren Persoonlijke ontwikkeling
12
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 1195,-
Investering

De wereld om ons heen is volop in beweging. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bezuinigingen, decentralisaties en de dynamiek van de samenleving maken dat de rol van de gemeente op grote schaal verandert. Deze kanteling vraagt om flexibiliteit, slagkracht en ondernemerschap. Dat vraagt ook om innovatieve geesten, die een stap vooruit durven zetten waar anderen nog aarzelen. Lefgozers die met enthousiasme en passie bewust en op het juiste moment van de gebaande paden afwijken om tot de broodnodige vernieuwing te komen. 

Tijdens deze tweedaagse masterclass raakt u vertrouwd met de gereedschappen die u helpen succesvol te innoveren.

De kwaliteit van de masterclass wordt gegarandeerd door de inzet van docenten die vernieuwingstrajecten bij de overheid begeleiden en gespecialiseerd zijn in overheidsparticipatie. Zij hebben ervaring in het managen van innovatieprojecten in het bedrijfsleven en de overheid waarbij zij adviseren in het verhogen van het innovatief vermogen van die organisaties. Zij publiceerden onder meer in Lenig Denken (2015) en in Foresight in organizations (2016).

Beide dagen komen er verschillende onderwerpen aan bod.
 
Dag 1:

 • praktische gereedschappen;
 • het ‘why’ van innovatie;
 • basisvaardigheden;
 • het creatieve proces;
 • divergentie en convergentie.

Dag 2:

 • het definiëren van een goede startvraag;
 • het innovatieklimaat in uw organisatie beïnvloeden;
 • het opbouwen van een netwerk;
 • omgaan met weerstand;
 • co-creatie;
 • hoe de gemeente aansluit bij de netwerksamenleving;
 • hoe de denkkracht van stakeholders in te zetten;
 • hoe u inwoners en bedrijven kan betrekken bij infrastructuur- of cultuurprojecten;
 • interne en externe communicatie;
 • implementatie en persoonlijk actieplan.

Vooraf en achteraf is er een digitale intake en evaluatie; tijdens de masterclass wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving van de VNG Academie.
 
Doel

 • De lefgozer in uzelf wakker maken; waar zit uw kracht en hoe kunt u die inzetten t.b.v. de interne organisatie en de netwerksamenleving;
 • Uw nieuwe positie verkennen en experimenteren met je rol als partner (faciliterend versus initiërend);
 • Extern gericht zijn, kansen verkennen, verbindingen leggen, bouw en onderhouden van netwerken;
 • Inzicht in innovatieprocessen;
 • De juiste vraag stellen, de kunst van echt luisteren, herformuleren en omdenken;
 • Inzicht in innovatieklimaat, wat is er nodig om te vernieuwen;
 • Ideeën presenteren op vernieuwende wijze, draagvlak creëren.