Masterclass Het Nieuwe Beoordelen - Het beste in medewerkers naar boven halen

Utrecht Ambtenaren Bedrijfsvoering
10
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 595,-
Investering

“Het heeft geen zin om slimme mensen in te huren en hen te vertellen wat zij moeten doen. Wij huren slimme mensen in zodat zij óns kunnen vertellen wat “we moeten doen”, Steve Jobs.

Door het thuiswerken hebben medewerkers juist nu ineens veel autonomie gekregen. Zij worden teruggeworpen op zichzelf, moeten het hebben van zelfmotivatie en zelfsturing. Kortom dit is hét moment om de traditionele wijze van beoordelen kritisch te bekijken. Immers de rol van de leidinggevenden is daardoor ook veranderd en worstelen zij met de vraag hoe zij de medewerkers moeten benaderen. Juist die andere houding tussen medewerker en leidinggevende biedt de mogelijkheid in gesprek te gaan over de huidige en toekomstige werkbeleving en daar verbeterafspraken over te maken. Om een gebalanceerd gesprek te kunnen voeren hebben zij een passend middel nodig. In menig organisatie is het zogenoemde ‘veroordelingsgesprek’ inmiddels afgeschaft. Wat is wijsheid: afschaffen of anders aanvliegen?

Hoogste tijd voor Het Nieuwe Beoordelen (HNB) met de focus om het beste in medewerkers naar boven te halen. Het ontwikkelen van talenten, continue dialogen over werkplezier en duurzame inzetbaarheid en meer zelfregie bij medewerkers voor eigen prestaties en ontwikkeling. Hoe geeft u daar vorm en inhoud aan en zorgt u ervoor dat binnen de gemeente de gesprekken, onder welke naam dan ook, die status krijgen die ze verdienen?

De masterclass vindt plaats van 09.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur.

Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kick off
  • Het nut en de noodzaak van ‘gesprekken voeren?’
  • Tips, tools en ingrediënten;
  • Geen revolutie maar evolutie en confectie maatwerk;
  • Op welke wijze vinden in andere organisaties te gesprekken plaats?
  • 1-2-3 actie: een stappenplan;
  • Wrap up.

Na deelname kunt u zes maanden lang onbeperkt online sparren over uw aanpak. Uw kunt uw aangeleverde notities, plannen van aanpak en formulieren verder voorzien van verbetersuggesties.

HR-professionals en andere direct betrokkenen die bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van gesprekken om het beste van medewerkers naar boven te halen.

VNG Connect Academie biedt deze masterclass aan i.s.m. Jacco van den Berg. Hij is al bijna vijfentwintig jaar van mening dat het succes van organisaties wordt bepaald door de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar medewerkers. Met programma’s als Het Goede Gesprek, FIT-gesprek en Het Talent Ontwikkelgesprek geeft hij in organisaties een schwung aan Het Nieuwe Beoordelen. Jacco, auteur van het boek Het Prestatiemenu (opvolger van het boek Het Nieuwe Beoordelen), focus op talent, geeft inzicht in de vijf ingrediënten van Het Goede Gesprek. Op een praktische en interactieve wijze gaat u aan de slag met het antwoord op de vraag welke ingrediënten u binnen uw gemeente kunt toepassen om tot echte dialogen over met plezier lerend presteren te komen.