Masterclass ‘Grip op uw (internationaal) protocol & relatie tot strategisch netwerken'

Ambtenaren Bestuur en Veiligheid
15
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 595,-
Investering
Alhoewel de hedendaagse Nederlandse samenleving steeds informeler wordt, staan protocol en correcte omgangsvormen in de meeste landen nog hoog in het vaandel. Buitenlandse dienstreizen, handelsmissies, hoogwaardige internationale gasten, lobbyen in Brussel, stedenbanden, het bijwonen van grensoverschrijdende congressen; telkens kan het van pas komen om gedegen kennis van het internationale protocol te hebben. En om in te schatten of “When in Rome, do like the Romans do” van toepassing is, of dat u juist vooral uzelf blijft.
 
Naast protocollaire richtlijnen die min of meer wereldwijd hetzelfde zijn, leiden er echter meer wegen naar Rome om invulling te geven aan het onderhouden van uw bestuurlijke relaties. Het delen van best practices in eenieders gemeente kan dan ook zeer waardevol zijn om tot nieuwe inzichten te komen. Of om u te realiseren dat uw eigen gemeente het nog niet zo slecht doet als dat u had gedacht…  
 
Bij deelname ontvangt u het Engelstalige boek 'An Experts’ Guide to International Protocol: Best Practice in Diplomatic and Corporate Relations’, waar docent Mark Verheul coauteur van is. 
Tijdens de masterclass staan de volgende onderwerpen centraal:
 • Doel van protocol (inclusief stukje historie en achtergrond)
 • Verschil tussen protocol en etiquette
 • Préséance en hiërarchie
 • Aanspreekvormen
 • Placeringen tijdens lunch / diner, vergadersetting, of tête-à-tête
 • Dress codes
 • Cadeaus
 • Culturele verschillen: gebaseerd op de theorie van Richard Lewis
 • Wanneer wijkt u af van protocol en wanneer niet?    
 • Vier fases voor een succesvolle bijeenkomst
 • Van strategie naar uitvoering van een evenement
 • Doelstellingen van een bijeenkomst of publiek optreden
 • Gastenlijst en uitnodigingen
 • Verplaatsen vanuit uzelf in de rol van gastheer en gast
 • Voorbereiding t.b.v. het goed laten functioneren van de gastheer en het op het gemak laten voelen van de gast
 • Focus op de ondersteuning van strategisch netwerken (gedrag en vaardigheden)

Checklist en casestudies
Tijdens deze eendaagse Masterclass wordt de checklist “(Internationaal) Protocol & Strategisch Netwerken” behandeld ten behoeve van een gestructureerd management voor elke bijeenkomst. Ook komen casestudies aan bod, gebaseerd op drie van de meest voorkomende bijeenkomsten met hoogwaardigheidsbekleders/internationale delegaties binnen de lokale overheid. Er wordt gebruik gemaakt van de checklist. Deze casestudies worden gezamenlijk besproken en er word geinventariseerd of de checklist verbeterd/aangepast moet worden. Ook zullen we onderling best practices delen rondom bestuurlijk relatiebeheer uit eenieders gemeente.

Deze masterclass is bedoeld voor ambtenaren die meer grip willen krijgen op de richtlijnen rondom internationaal protocol, cultuurverschillen en strategisch netwerken. En vooral: hoe zij kunnen bijdragen aan het effectiever voorbereiden van openbare optredens van hun bestuurders in binnen- en buitenland om de gemeentelijke ambities waar te maken.

Mark Verheul is oprichter van het trainingsbureau International Protocol & Strategic Networking. Nadat hij in 2016 samen met Gilbert Monod de Froideville het boek ‘An Experts’ Guide to International Protocol: Best Practice in Diplomatic and Corporate Relations’ heeft geschreven, is hij in binnen- en buitenland lezingen en trainingen gaan verzorgen over cultuurverschillen, protocol en strategisch netwerken. Van januari 2010 t/m mei 2018 was hij hoofd kabinet en protocol van de gemeente Den Haag, waar hij verantwoordelijk was voor veel van de openbare optredens van de burgemeester, alsmede collegebrede activiteiten en het bestuurlijke relatiebeheer. Daarvoor werkte Mark als projectcoördinator op de protocolafdeling van het Koninklijk Hasjemitisch Hof in Jordanië, was hij projectmedewerker op het bureau van de ceremoniemeester bij de Dienst van het Koninklijk Huis en werkte hij als projectmanager bij het Protocolbureau in Den Haag. Mark studeerde aan de Hotelschool Den Haag en behaalde zijn masteropleidingen in internationale betrekkingen en internationale communicatiewetenschappen op de Macquarie University in Sydney, Australië.

Ook interessant voor u

Uitgelicht