Masterclass gemeente voorbij de horizon

Eerder uitgevoerd aanbod
AmbtenarenBestuur en Veiligheid
In de Masterclass De gemeente voorbij de horizon gaan we in de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op gemeenten en leert u welke methodieken u kunt toepassen om toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen voor uw eigen gemeente. Wie betrekt u hierbij en hoe gebruikt u deze inzichten voor de ontwikkeling van uw beleidskeuzes en de invulling ervan? En hoe zorgt u dat uw visie wel richting geeft aan uw strategie, maar dat u nog kunt bijsturen indien (nieuwe) ontwikkelingen dat vragen? Het programma is opgebouwd uit een combinatie van kennisoverdracht (theorie en voorbeelden), training in verschillende methodieken (onder meer scenarioplanning) en interactie tussen deelnemers. Het doel is tijdens de training gezamenlijk inzichten te ontwikkelen en toepassingen te ervaren waarmee u richting en invulling kunt geven aan uw strategische keuzes.
De training bestaat uit 5 dagdelen:
  • In dagdeel 1 en 2 gaan we in op verschillende manieren van toekomstverkenningen. Tevens onderzoeken we welke trends en ontwikkelingen we zien en wat de meest impactvolle trends zijn. En welke onzekerheden zien we richting de toekomst?;
  • in dagdeel 3 ontwikkelen we op basis van onzekerheden meerdere alternatieve toekomstbeelden. En kijken we hoe we deze kunnen gebruiken bij strategieontwikkeling en hoe we meer adaptief kunnen omgaan met onze strategie, door bijvoorbeeld vooraf alternatieven af te wegen;
  • in dagdeel 4 en 5 gaan we in op het proces van een toekomstverkenning en strategieontwikkeling en wie u daarbij betrekt. Vervolgens werken we op basis van bestaande toekomstscenario’s een aantal alternatieve opties concreet uit in een ‘Business model canvas’ om zo te doorleven hoe je van een verzameling van ideeën echt concrete beleidsopties kunt maken.
Sander Olsthoorn en Daniël Mogendorff van BeBright faciliteren deze masterclass.
Sander kan bogen op een zeer brede ervaring in het openbaar bestuur. In verschillende functies bij gemeenten en als senior adviseur voor gemeenten heeft hij vele overheidsvraagstukken mogen begeleiden. Sander is vooral gericht op het verbinden van verschillenden mensen, beelden en organisaties en weet zo ook landelijke trends goed te vertalen naar lokale ontwikkelingen

Daniël heeft veel ervaring met scenarioplanning, toekomstgerichte vraagstukken en strategieontwikkeling. Hij is er van overtuigd dat beelden constructief bijdragen aan het verbreden van perspectieven en het verkennen van alternatieve invalshoeken. Deze visuele insteek combineert hij met een brede kennis van strategische modellen en mechanismen en ervaring in verschillende organisatiesoorten.