Masterclass Europees recht voor juristen en beleidsadviseurs binnen gemeenten

Ambtenaren Bedrijfsvoering
20
Max. deelnemers
3
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Wat te doen als in de krant verschijnt dat uw gemeente staatssteun verleent? Wanneer concurreert u als gemeente met het bedrijfsleven? Welke kansen en mogelijkheden biedt het Europees recht om gemeentelijke beleid te realiseren? Er komt nogal wat op gemeenten af vanuit Europa en om op al die vragen antwoord de krijgen, kunt u deze nieuwe driedaagse masterclass volgen waarin u door professionele Europa-ambassadeurs van VNG, wetenschappelijke experts en ervaringsdeskundigen Europees recht volledig wordt bijgepraat over de relevantie en gevolgen van Brusselse wetgeving op gemeentelijke besluitvorming. Aan de hand van allerlei praktijkscenario’s wordt ingegaan op de vraag hoe naleving van het Europees recht binnen de gemeentelijke organisatie kan worden geborgd. Het uitwisselen van kennis en ervaringen, ook na afloop van de masterclass staat hierbij centraal. Sterker nog: het bijdragen met een eigen casus en de bereidheid om zelf ook als ambassadeur op te gaan treden zijn voorwaarden voor deelname.
De masterclass bestaat uit drie dagen met verschillende thema’s.
 
Dag 1: Algemene systematiek en actualiteiten en Staatssteunrecht
 
Ochtend:
1.Interactieve workshop
 • Wat betekent Europa voor de gemeentelijke praktijk?
 • welke kansen biedt Europa?
 • hoe krijgt u als decentrale overheid te maken met het Europees recht?
 • welke risico’s loopt u bij het niet naleven van het Europees recht?
 • welke Europese ontwikkelingen komen op decentrale overheden af?
 
2. Algemene inleiding: de relevantie van Europese jurisprudentie
 • Wie is de Europese rechter en waarom is die rechter zo belangrijk?
 • hoe werkt de prejudiciële procedure?
 • hoe komen de arresten van het EU-Hof tot stand?
 • hoe lees je een arrest van het EU-Hof?
 • welke rol hebben de lidstaten in de procedure bij het EU-Hof?
 • hoe wordt daarbij rekening gehouden met de belangen van gemeenten?
 
Middag: Staatssteun
 • Wanneer is er sprake van staatssteun?
 • welke uitzonderingen zijn er op het staatssteunverbod?
 • nieuwe mededeling Commissie over het begrip staatssteun;
 • gevolgen van de nieuwe Algemene Mededeling over Staatssteun;
 • wanneer zijn leningen en garanties ‘staatssteunproof’?
 
Dag 2: Aanbestedingsrecht en Actualiteiten
 
Ochtend: Aanbestedingsrecht
 • Wat zijn de belangrijkste begrippen in het aanbestedingsrecht? Van overheidsopdracht tot drempelwaarde;
 • wat zijn de belangrijkste veranderingen als gevolg van de implementatie van de nieuwste Europese richtlijnen in de Aanbestedingswet?
 • hoe werkt het (Europese) aanbestedingsrecht bij publiek-publieke samenwerking in de gemeentelijke praktijk? Denk hierbij aan inbesteden, verticale en horizontale samenwerking en alleenrechten;
 • hoe kan de gemeente de verschillende aanbestedingsprocedures in de praktijk toepassen? Toelichting aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 
Middag: Actualiteiten Deel 1
 • Hoe om te gaan met Europeesrechtelijke vragen binnen de gemeentelijke besluitvorming?
 • welke mogelijkheden zijn er wat betreft Europese subsidies en hoe creëer je hiervoor draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie?
 
Dag 3: Diensten van Algemeen Economisch Belang en het Mededingingsrecht
 
Ochtend: Diensten van Algemeen Economisch Belang en het Mededingingsrecht
 • Het Europese Mededingingsrecht en de Wet Markt en Overheid;
 • systematiek en regelgeving Diensten van Algemeen Economisch Belang;
 • praktijkvoorbeelden van Diensten van Algemeen Economisch Belang;
 • relatie DAEB – regelgeving en de Wet Markt en Overheid.
 
Middag: Actualiteiten deel 2 en afsluiting
 • Overige actualiteiten (onder meer netwerkend samenwerken, privacy);
 • kennisgevingen, praktische kant van zaken staatssteun;
 • wat betekent Europa voor uw rol binnen uw organisatie?
 • het belang van Europa voor uw eigen organisatie?
 
De voorwaarden voor deelname aan de masterclass:
 • U brengt een relevante casus met betrekking tot Europees recht in;
 • u bent bereidt om als ambassadeur op te kunnen treden tijdens en na afloop van de masterclass;
 • u kunt een sparringpartner binnen uw eigen organisatie aandragen.
Het docentencorps bestaat uit een divers gezelschap van topexperts uit de wetenschap en de dagelijkse praktijk:
 • prof. mr. dr. J. Langer (RUG & agent voor de Nederlandse regering in procedures bij Hof);
 • mr. dr A. Knook (senior advocaat bij Pels Rijcken);
 • prof. dr. H.H.B Vedder (RUG);
 • mr . Van Genugten (senior jurist gemeente Amsterdam);
 • mr. A.M Kühler ( Eur. Decentraal);
 • mr.M. Heitmeijer ( Eur. Decentraal).
 • mr. drs. Chris Koedooder ( Eur. Decentraal).
Per dag en thema worden inhoudelijke experts en ervaringsdeskundigen uitgenodigd als co-docent.