Masterclass effectief regisseren

Ambtenaren Sociaal domeinBestuur en Veiligheid
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 550,-
Investering

Gemeenten en andere overheden staan steeds vaker voor de uitdaging om met een netwerk van verbonden en betrokken organisaties oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, zorg, welzijn en veiligheid. Klassieke project- en participatiebenaderingen zijn daarvoor niet langer toereikend. Gemeenten willen beter aansluiten op de denkbeelden en behoeften van het maatschappelijk netwerk en beschikbare expertise en middelen mobiliseren. De gemeente transformeert zich steeds meer tot regisseur van complexe vraagstukken. De transformatie is een spannende ontdekkingsreis, waarin spontaan talrijke uitdagingen ontstaan.

Deze eendaagse masterclass biedt u actuele kennis over verschillende strategieën voor regie, procesmanagement en netwerken. Het biedt inzicht in de bestuurlijke, organisatorische en inhoudelijke randvoorwaarden voor een succesvolle (regie)aanpak van complexe vraagstukken. Daarnaast daagt de masterclass u uit te reflecteren op persoonlijke vaardigheden en biedt tot slot een praktisch instrumentarium.

Deze masterclass is praktisch, reflectief en confronterend. Er bestaat in de masterclass voldoende ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. Na afloop van de masterclass beschikt u over kennis en inzichten om een waardevolle regiestrategie te ontwerpen en te effectueren.

De masterclass kent de volgende opbouw:

  • Invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de rol van de gemeente
  • Kansen en opbrengsten van verschillende vormen van regie
  • Bouwstenen en randvoorwaarden voor succesvolle regie
  • Persoonlijke vaardigheden voor de regisseur

Voorafgaand aan de masterclass ontvangt u het paper 'Regisseren van Complexe Vraagstukken'.

De begeleider van deze masterclass heeft dankzij zijn jarenlange onderzoeks- en advieswerk bij talrijke (overheids)organisaties diepgaande inzicht verworven in de uitdagingen van regievraagstukken. Hij biedt deelnemers op een inspirerende en praktische manier perspectief op nieuwe kansen en mogelijkheden.

Ook interessant voor u

Nieuw