Masterclass bestuursadviseur in een sterk veranderende omgeving 2021

Bestuurders Bestuur en Veiligheid
12
Max. deelnemers
4
Aantal dagen
€ 2995,-
Investering

Leidinggeven doe je vooral aan jezelf, zodat je ruimte kunt geven aan de initiatieven van anderen. Want juist in samenspel komen mooie dingen tot stand in de werkgemeenschap. Dat zegt prof. dr. Jaap Boonstra, hoogleraar organisatieverandering en leiderschap. Aan leiders-oude-stijl is geen behoefte meer, weet hij, dus begin maar met het intomen van je eigen ego.

Hoewel de rol van bestuursadviseur verschilt is veel hiervan ook daarop van toepassing. Je hebt dan in elk geval drie eigenschappen nodig, zegt Boonstra: optimisme, toewijding en nieuwsgierigheid. Om met dat laatste te beginnen: Nieuwgierigheid helpt leiders om onbevangen naar de wereld te kijken. “Daardoor kun je dingen anders zien en soms ook voorzien. Bovendien helpt het om nieuwsgierig naar anderen te blijven, naar wat hen beweegt, en je oordeel uit te stellen”, zegt Boonstra. “Daarnaast is optimisme essentieel. Je kunt anderen niet meenemen in een toekomst waar je zelf niet in gelooft. Tot slot is toewijding van belang, aan klanten en de maatschappij, niet aan aandeelhouders of aan jezelf.”

In de masterclass Bestuursadviseur spelen we met deze invalshoek en gaan we aan de slag met actuele ontwikkelingen om het handelingsrepertoire van de adviseur uit te breiden. Op die manier raken bestuursadviseurs beter toegerust om de huidige uitdagingen vorm te geven.

Het vierdaagse programma is als volgt opgebouwd:
 
Dag 1: Ik in de rol van adviseur
Ochtend: Introductie van het programma en de deelnemers.
Kennismakingsoefening.
Basishouding en vaardigheden op 3 niveaus.
We beginnen bij het ‘Ik’. Wat zijn mijn drijfveren? Wat betekent dat voor mijn positionering in de rol van adviseur?
Werkvorm: plenaire behandeling methodiek Managementdrives
Subgroepen: persoonlijk profielen.
Werkvorm: interactie.

Middag: Wat is de rol van de adviseur? Werkvorm subgroepen, plenaire terugkoppeling. De opdracht is om te inventariseren welke typen bestuursadviseur te onderscheiden zijn en duidelijk te krijgen hoe je jezelf typeert.
Oefening: van standpunt naar belang
Samenvatting van leerpunten en inzichten.
Evaluatie en leerwensen.
 
Dag 2: Morele oordeelsvorming en intervisie
Om tot een goed advies te komen is de vaardigheid nodig om tot een goede probleemomschrijving te komen en om te gaan met morele vraagstukken die zich aandienen.
In de ochtend behandelt Bart Hofstee de 7 Stappen methodiek voor morele oordeelsvorming zoals die o.a. is uitgewerkt en breed toegepast in de gemeente Amsterdam. We doen dat plenair. Met de hele groep selecteren we een eigen moreel dilemma en we doorlopen het proces van oordeelsvorming. Het doel is dat de deelnemers na afloop zelf in staat zijn om deze methodiek in de eigen omgeving toe te passen.

Werkvorm: mix van kennisoverdracht en interactie.
De middag besteden we aan intervisie in 2 subgroepen met 2 ervaren begeleiders.
Werkvorm: casus coaching.
Evaluatie en leerwensen

Dag 3: Social media en de rol van de adviseur
Social media spelen een belangrijk rol in publieke meningsvorming, maar hoe kunnen we social media in onze rol als adviseur benutten? Otto Thors behandelt deze ochtend de huidige mogelijkheden en maakt de deelnemers up to date op dit gebied.
Werkvorm: interactie en game.
Middag: vervolg intervisie met 2 ervaren begeleiders.
Werkvorm: casus coaching.
Evaluatie en leerwensen

Dag 4: Wargame
De laatste dag van deze vierdaagse werken we met de methodiek Wargame aan eigen casuïstiek. In deze manier van werken komen alle ingrediënten aan bod die eerder de revue zijn gepasseerd. Hierbij spelen we in op actuele zaken en kunnen deelnemers oefenen.
De afsluiting gebeurt door de deelnemers met een slotpresentatie.
Werkvorm: interactie.
Afsluiting en certificering.

Voor de start van de cursus is er een schriftelijke intake om zo goed mogelijk aan te sluiten op de leervragen van de deelnemers en de eigen casuïstiek.

Adviseur Omgevingswet, Jurist, Bestuursadviseur, Adviseur Dienstverlening HRM, Adviseur Sociaal Domein.

Om gedurende deze masterclass een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt VNG Connect Academie samen met docenten uit de gemeentelijke praktijk. Zij beschikken -naast inhoudelijke kennis- over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij de leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.
 

Ook interessant voor u

Nieuw