Nieuw

Leiderschapsprogramma: Leidinggeven op afstand

Online Bedrijfsvoering
10
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
Landelijk
Locatie
€ 695,-
Investering

In de huidige tijd waarin werken op afstand de norm is ontstaat er ook een nieuwe situatie van leidinggeven aan thuiswerkende teams. We ondersteunen met dit online programma de leidinggevende. Zo kunt u uw team in verbinding en op koers houden.
Als leidinggevende bent u op zoek naar een licht en luchtig programma met de volgende topics:

 • leidinggeven in crisistijd
 • geef uw team grip op onzekerheden
 • hoe motiveert u mensen en geeft u ze wat ze nodig hebben (situationeel leiderschap op afstand)
 • hoe houdt u uw team in verbinding en op koers
 • managen van eigen tijd

Tijdens de training is er ruimte om het inbrengen van probleemsituaties en deze worden met elkaar besproken en gekeken naar de juiste oplossing. Daarnaast is het belangrijk dat er erkenning is voor het feit dat zaken ook goed gaan.

Kortom: een oppeppende inspirerende training bestaande uit heldere handvatten voor inspirerend leidinggeven, less is more en passend bij deze bizarre tijd.

De training bestaande uit 2 delen, online via Teams van ieder 1,5 uur.

Sessie 1: Twee voor twaalf: Leidinggeven in crisistijd

Het is bekend dat in crisistijd een team meer behoefte heeft aan strakke sturing vanuit de leider: men kijkt naar de leider voor veiligheid en duidelijkheid. Juist nu we elkaar niet fysiek zien is dit eigenlijk onmogelijk. Met het wegvallen van kantoortijd, verliest u als leidinggevende juist de grip op het team. Sinds de corona uitbrak in maart verzuipen leidinggevenden in de talloze Teams-gesprekken met medewerkers en de moeizame virtuele vergaderingen. Hoe krijgt u grip op prestaties van het team? Hoe zorgt u door uw leiderschap dat de medewerkers zich vernieuwen en zin hebben in wat ze doen. Hoe krijgt u thuiswerken nog leuk en inspirerend? Kan dat? Ja natuurlijk. Er werken al jaren teams remote over de hele wereld onder goed leiderschap. Het is een kwestie van wennen, aanpassen en leren. Tijdens deze sessie leert u het geheim van gericht leiderschap kennen als basis voor uw interventies.

Onderwerpen:

 • Remote leidinggeven: do’s and don’ts
 • Verschil controleren, loslaten en delegeren online
 • Model outputsturing, oefenen met praktijksituaties
 • Onderliggende houding en mentaliteit leider – team
 • Eigen visie op leiderschap ontwikkelen in nieuwe situatie
 • Delegeren aan het hele team: sturen op resultaat

Sessie 2: De nieuwe leider zijn we samen (grip op het online team)
Geef uw team grip op onzekerheden. Hoe motiveert u mensen en geeft u ze wat ze nodig hebben (situationeel leiderschap op afstand). Hoe houdt u uw team in verbinding en op koers. U moet samen doen wat ertoe doet. Het doet er niet toe wie officieel welke functie heeft, allemaal hebben we unieke rollen en talenten. Zet u daarop in als team dan boor u een enorm potentieel aan. Veel teams schieten echter door naar teveel of te weinig overleg. Zet als leider in op een positief teamgevoel, beter onderling begrip en eenvoudig samen stappen zetten naar steeds minder gedoe. Dan gaat u als team als een trein.

 • Situationeel leiderschap: wat is dat en hoe werkt het voor u?
 • Hoe sta u in uw team; welke positie wilt u innemen?
 • Verkennen van uw rol in deze dynamiek.
 • Inclusie: hoe verbetert u deze als leider?
 • Positie leider: individueel aansturen of het hele team.
 • Online aansturen: do’s and dont’s
 • Oefenen met herkenbare situaties

Deze trainingen worden gegeven door Bregje Spijkerman. Bregje Spijkerman is trainer, coach en ondernemer. Zij heeft zich tijdens haar studie altijd gericht op twee zaken: groepsdynamica en het spreken voor groepen. Na haar studie ging zij het bedrijfsleven in. Zij startte in 2006 haar eigen bedrijf Spijkerman Trainingen, gespecialiseerd in communicatietrainingen en teamcoaching. In 2016 richtte zij ernaast een nieuw bureau op met de naam Teamtalk. Dit trainingsbureau is vooral actief in projecten waarbij de nieuwste inzichten op gebied van training & coaching voor teams worden ingezet. Bregje is de dochter van auteur Rupert Spijkerman. Samen met Erasmus Universiteit hebben zij in 2010 een instrument ontwikkeld om teams eenvoudig te analyseren: Het Teamkompas. Bij deze methode hoort het boek: ‘Navigeer je team naar succes’. Daarnaast maakt Bregje podcasts voor ‘Bazenradio’.