Leergang overheidsparticipatie en organisatieontwikkeling

Incompany
Ambtenaren, Burgemeesters, RaadsledenBestuur en Veiligheid
16
Max. deelnemers
4
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Er zal in de organisatie iets moeten veranderen als we ambtenaren de ruimte en back-up willen geven die ze nodig hebben om invulling te geven aan een veranderende overheid en een nieuw samenspel met de buitenwereld. Deze leergang is bedoeld voor gemeenteambtenaren en zelfstandig professionals werkzaam in overheden met een affiniteit met vraagstukken rondom de organisatie van de lokale overheid. In deze leergang maakt u kennis met de impact van overheidsparticipatie en werken in een netwerkwereld op de gemeentelijke organisatie. Tijdens de leergang gaat u actief met eigen vraagstukken aan de slag. Leren van elkaar staat centraal.
Nicoline Waanders en Rob Kah geven de leergang. Nicoline en Rob zijn beide werkzaam bij de gemeente Assen en maken daarnaast ieder deel uit van een netwerk van trainers, organisatieadviseurs en procesbegeleiders. In Assen houden ze zich bezig met veranderprocessen. Zo is Rob onder meer programmamanager sociaal domein. Hij is verantwoordelijk voor de transformatie en geeft leiding aan de inkoopsamenwerking van vijf gemeenten op het gebied van Wmo en jeugdhulp. Nicoline is verantwoordelijk voor het programma Overheidsparticipatie, hiermee wordt invulling gegeven aan een deel van de organisatieontwikkeling van de gemeente Assen. Daarnaast is zij beleidsregisseur voor welzijn en gebiedsgericht werken.
Het programma omvat in grote lijnen:
  • werken vanuit waardensystemen van ‘SOLL’ naar ‘IST’;
  • aan welke knoppen in de organisatie er gedraaid moet worden en hoe u de opgaven voor de organisatie aanscherpt;
  • pluriform organiseren en de keuze voor het innemen van een gemeentelijke rol aan het begin van een nieuw proces;
  • de aanpak van werken met netwerken en staan stil bij het veranderende samenspel van de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. 

Tussen de vier dagen die de leergang duurt zal er verdiepend huiswerk zijn. Tussen elke dag plannen we ongeveer vier weken. Daarmee beslaat de leergang ongeveer een periode van vier maanden.