Leergang Gemeentelijke Regie Gezondheid

Utrecht Ambtenaren Sociaal domein
20
Max. deelnemers
6
Aantal dagen
Landelijk
Locatie
€ 1095,-
Investering

Gezondheid is belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. En een goede gezondheid voorkomt veel ongemak en maatschappelijke kosten; ook voor gemeenten.

Bij het stimuleren van gezondheid hebben veel partijen een rol. De gemeente kan de regisseur zijn die partijen weet te verbinden aan een gezamenlijke gezondheidsambitie. Tezamen, aan de hand van een gedeelde strategie, brengen de partijen de gezondheidsambitie ten uitvoer.

Hoe geeft u daar invulling aan, zonder doorzettingsmacht? Deze leergang helpt programmanagers, projectleiders en beleidsadviseurs daarbij. Ook in uw (provincie? of: gemeente/regio?). Bent u programmanager, projectleider en beleidsadviseur binnen de gemeente en wilt u verder aan de slag met gezondheidsbeleid? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Schrijf dan nu in.

De leergang bestaat uit 6 opleidingsdagen met inspirerende bijdragen uit wetenschap en praktijk. Tussendoor werkt u aan het mobiliseren van uw partners, intern en extern, met de instrumenten uit de leergang, om ook in uw gemeente een strategie voor gezondheid te realiseren.

Dag 1: d.d. 02 maart 2020
Geadviseerd wordt je wethouder en/of directeur tijdens deze interactieve sessie mee te nemen en mee te laten doen: zo ontwikkel je direct een gemeenschappelijk perspectief op je opgave.
Onderwerpen:

 • Wat is onze gezondheidsopgave?;
 • Welke ontwikkelingen zien we nu en komen op ons af in de komende jaren, en welke lokale en regionale verschillen zien we?;
 • Welke data zijn er beschikbaar zijn om te gebruiken voor het ontwikkelen van de opgave in jouw gemeente of regio;
 • Een eerste uitwerking voor je gemeente en/of regio. Wat zou een ambitie kunnen zijn in jouw gebied?;
 • Verwerken van de input en gedachtewisseling tot een eerste opgave voor je gemeente en/of regio. Wat gebeurt er al, en wat betekent dit voor het (bestaande?) beleid van de gemeente en/of regio?

Dag 2: d.d. 23 maart 2020
“Naar een gedeelde ambitie” door Hanneke Drewes, RIVM
Onderwerpen:

 • Geleerde lessen uit de evaluatie van de regionale Proeftuinen “Beter zorg voor minder kosten”: hoe hebben die partners het proces georganiseerd, en welke succesfactoren komen daaruit?;
 • Uitwisseling analyses;
 • Samen conclusies trekken voor de opgaven waar de deelnemers nu voor staan.

“De onvermijdelijke dynamiek van samenwerken over grenzen” door Frank Beemer .

 • Wat kom je tegen bij het organiseren van deze “samenwerking voor gezondheid”;
 • Wat is dan de rol van de regisseur eigenlijk;
 • Hoe kun je daarmee omgaan;
 • Maken van een krachtenveldanalyse, behorend bij je opgave;
 • Wie zijn de kernspelers en wat zijn de issues die in het samenwerkingsproces aan de orde moeten komen;
 • De krachtenveldanalyse is de basis voor het procesontwerp.

Dag 3: d.d. 14 april 2020
“Het netwerk organiseren: samenwerkingsproces” door Maaike Zunderdorp
Onderwerpen:

 • Hoe kun je met veel, en ook verschillende partijen, binnen afzienbare tijd tot inhoudelijke kwaliteit komen;
 • Een doordacht procesontwerp, met effectieve werkvormen en slimme verslaglegging;
 • De uitgangspunten en beproeven werkvorm die geschikt is om met veel partijen resultaat te boeken;
 • Toepassing op je opgave: wat betekent je krachtenveldanalyse voor de vormgeving van je proces;
 • Omgang met, op het eerste gezicht, tegengestelde belangen;
 • De betekenis voor de rol van de gemeentelijke organisatie en het bestuur;
 • Verwerking tot je procesontwerp / stappenplan: wat gebeurt wanneer, door en met wie en wat levert dit op;
 • Een eerste ontwerp voor de governance van je netwerk dat ze gaan bouwen.

Dag 4: d.d. 11 mei 2020
“Het netwerk organiseren: governance” door Patrick Kenis
Onderwerpen:

 • Vorming van dat netwerk zodat er daadwerkelijk op het effect kan worden gestuurd, eigenaarschap van de kernpartners is verankerd, en de besturingslast proportioneel blijft;
 • Praktijkvoorbeeld van deelnemende gemeenten en regio’s;
 • Vormgeven en optimaal aansluiten op bestaande overlegstructuren;
 • Invulling van de rol van de gemeente en/of regio;
 • Verder uitwerken van je governancestructuur;
 • Verdieping in de Psychologie van Regie, en hoe dat uitwerkt in je samenwerkingspraktijk.

Dag 5: d.d. 02 juni 2020
“Psychologie van Regie” door Sandra Schruijer
Onderwerpen:

 • Sociaalpsychologische processen;
 • Welke patronen, en hoe kun je hierin acteren;
 • Toepassing theorie - actuele praktijkcasus;
 • Oefenen met interventies;
 • Verwerken van de voorgaande deelproducten tot je “Implementatie-strategie in ontwikkeling” (korte presentatie aan elkaar);
 • Inventarisatie van je “persoonlijke oogst”, (een korte reflectie).

Dag 6: d.d. 22 juni 2020
“Oogst”
Onderwerpen:

 • De “implementatie-strategieën in ontwikkeling”
 • Wat is er bereikt, wat is er nog nodig van wie, en wat heb je persoonlijk geleerd?
 • Inventarisatie collectieve leerpunten, en mogelijke randvoorwaarden.
 • De voortgang, inzichten en lessen met de betrokken wethouders en directeuren delen
 • Wat is er van hun nodig voor een succesvolle volgende fase?
 • Afsluiting met een feestelijke certificaatuitreiking.

De kwaliteit wordt gegarandeerd door de begeleiding en inzet van inhoudelijke expertise van de VNG in samenwerking met Pharos en het RIVM.

Tijdens deze 6-daagse leergang leert u hoe u bewust en strategisch intervenieert in het dynamische krachtenveld van netwerksamenwerking. De theorie, gebracht door inspirerende gastdocenten, wordt verbonden aan de eigen praktijk, doordat deelnemers werken aan hun eigen casus. Tenslotte wil de VNG gemeentelijke netwerken faciliteren en verbinden, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren door kennis en ervaringen uit te wisselen.

Daarnaast biedt de VNG Academie vanaf begin 2020 de beleidsgame VTV In2Action aan. Een simulatie waarmee gemeenten inzicht, kennis en vaardigheden vergroten om de gemeentelijke regierol succesvol vorm te geven op het gebied van gezondheid.