Leergang Gemeentelijke Regie Gezondheid

Ambtenaren Sociaal domein
20
Max. deelnemers
8
Aantal dagen
€ 1095,-
Investering

Gezondheid is belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. En een goede gezondheid voorkomt veel ongemak en maatschappelijke kosten; ook voor gemeenten.

Bij het stimuleren van gezondheid hebben veel partijen een rol. De gemeente kan de regisseur zijn die partijen weet te verbinden aan een gezamenlijke gezondheidsambitie. Tezamen, aan de hand van een gedeelde strategie, brengen de partijen de gezondheidsambitie ten uitvoer.

Hoe geeft u daar invulling aan, zonder doorzettingsmacht? Deze leergang helpt programmamanagers, projectleiders en beleidsadviseurs daarbij. Ook in uw gemeente en/of regio. Bent u programmamanager, projectleider en beleidsadviseur binnen de gemeente en wilt u verder aan de slag met gezondheidsbeleid? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Schrijf u dan nu in.

De leergang bestaat uit 6 opleidingsdagen met inspirerende bijdragen uit wetenschap en praktijk. Tussendoor werkt u aan het mobiliseren van uw partners, intern en extern, met de instrumenten uit de leergang, om ook in uw gemeente een strategie voor gezondheid te realiseren.

De lesdagen zijn in Utrecht van 9:30 uur tot 16:30 uur en online tussen 9:30 uur en 12:30 uur.

Dag 1: Wat is onze gezondheidsopgave? d.d. 8 maart 2022, 9.30 uur - 16.30 uur, Utrecht
m.m.v. Annelies Acda, Pharos
Geadviseerd wordt uw wethouder en/of directeur tijdens deze interactieve sessie mee te nemen en mee te laten doen: zo ontwikkelt u direct een gemeenschappelijk perspectief op uw opgave.
Onderwerpen:

 • Wat is onze gezondheidsopgave?;
 • Welke ontwikkelingen zien we nu en komen op ons af in de komende jaren, en welke lokale en regionale verschillen zien we?;
 • Welke data zijn er beschikbaar zijn om te gebruiken voor het ontwikkelen van de opgave in uw gemeente of regio;
 • Een eerste uitwerking voor uw gemeente en/of regio. Wat zou een ambitie kunnen zijn in uw gebied?;
 • Verwerken van de input en gedachtewisseling tot een eerste opgave voor uw gemeente en/of regio. Wat gebeurt er al en wat betekent dit voor het (bestaande) beleid van de gemeente en/of regio?

Dag 2: Online bijeenkomst: d.d. 21 maart 2022, 9.30 uur– 11.30 uur
Reflectie op de ambities/opgaven met Frank Beemer

Dag 3: Online bijeenkomst: d.d. 28 maart 2022, 9.30 uur – 12.00 uur
“Naar een gedeelde ambitie” door, Ilse Storm RIVM
Onderwerpen:

 • Geleerde lessen uit de evaluatie van de regionale Proeftuinen “Beter zorg voor minder kosten”: hoe hebben die partners het proces georganiseerd, en welke succesfactoren komen daaruit?;
 • Uitwisseling analyses;
 • Samen conclusies trekken voor de opgaven waar de deelnemers nu voor staan.

“De onvermijdelijke dynamiek van samenwerken over grenzen” door Frank Beemer .

 • Wat komt u tegen bij het organiseren van deze “samenwerking voor gezondheid”;
 • Wat is dan de rol van de regisseur eigenlijk;
 • Hoe kunt u daarmee omgaan;
 • Maken van een krachtenveldanalyse, behorend bij uw opgave;
 • Wie zijn de kernspelers en wat zijn de issues die in het samenwerkingsproces aan de orde moeten komen;
 • De krachtenveldanalyse is de basis voor het procesontwerp.

Dag 4: Het Netwerk Organiseren: d.d. 19 april 2022, 9.30 uur– 16.30 uur Utrecht
“Het netwerk organiseren: samenwerkingsproces” door Maaike Zunderdorp
Onderwerpen:

 • Hoe kunt u met veel en ook verschillende partijen binnen afzienbare tijd tot inhoudelijke kwaliteit komen;
 • Een doordacht procesontwerp met effectieve werkvormen en slimme verslaglegging;
 • De uitgangspunten en beproeven werkvorm die geschikt is om met veel partijen resultaat te boeken;
 • Toepassing op uw opgave: wat betekent uw krachtenveldanalyse voor de vormgeving van uw proces;
 • Omgang met op het eerste gezicht tegengestelde belangen;
 • De betekenis voor de rol van de gemeentelijke organisatie en het bestuur;
 • Verwerking tot uw procesontwerp/stappenplan: wat gebeurt wanneer, door en met wie en wat levert dit op;
 • Een eerste ontwerp voor de governance van uw netwerk dat ze gaan bouwen.

Dag 5: Online bijeenkomst: d.d. 9 mei 2022, 9.30 uur– 12.00 uur
“Het netwerk organiseren: governance” m.m.v. Patrick Kenis
Onderwerpen:

 • Vorming van dat netwerk zodat er daadwerkelijk op het effect kan worden gestuurd, eigenaarschap van de kernpartners is verankerd en de besturingslast proportioneel blijft;
 • Praktijkvoorbeeld van deelnemende gemeenten en regio’s;
 • Vormgeven en optimaal aansluiten op bestaande overlegstructuren;
 • Invulling van de rol van de gemeente en/of regio;
 • Verder uitwerken van uw governancestructuur;
 • Verdieping in de Psychologie van Regie en hoe dat uitwerkt in uw samenwerkingspraktijk.

Dag 6: Online bijeenkomst: d.d. 16 mei 2022, 9.30 uur– 11.30 uur
Reflectie op de governance in de regio met Frank Beemer

Dag 7: Psychologie van Regie: d.d. 31 mei 2022, 9.30 uur– 16.30 uur, Utrecht
“Psychologie van Regie” door Sandra Schruijer
Onderwerpen:

 • Sociaalpsychologische processen;
 • Welke patronen en hoe kunt u hierin acteren;
 • Toepassing theorie-actuele praktijkcasus;
 • Oefenen met interventies;
 • Verwerken van de voorgaande deelproducten tot uw “Implementatie-strategie in ontwikkeling” (korte presentatie aan elkaar);
 • Inventarisatie van uw “persoonlijke oogst” (een korte reflectie).

Dag 8: d.d. 20 juni 2022, 9.30 uur - 16.30 uur, Utrecht
“Oogst”
Onderwerpen:

 • De “implementatie-strategieën in ontwikkeling”.
 • Wat is er bereikt? wat is er nog nodig van wie en wat heeft u persoonlijk geleerd?
 • Inventarisatie collectieve leerpunten en mogelijke randvoorwaarden.
 • De voortgang, inzichten en lessen met de betrokken wethouders en directeuren delen.
 • Wat is er van hun nodig voor een succesvolle volgende fase?
 • Afsluiting met een feestelijke certificaatuitreiking.

De kwaliteit wordt gegarandeerd door de begeleiding en inzet van inhoudelijke expertise van de VNG in samenwerking met Pharos en het RIVM.

Tijdens deze 6-daagse leergang leert u hoe u bewust en strategisch intervenieert in het dynamische krachtenveld van netwerksamenwerking. De theorie, gebracht door inspirerende gastdocenten, wordt verbonden aan de eigen praktijk, doordat deelnemers werken aan hun eigen casus. Tenslotte wil de VNG gemeentelijke netwerken faciliteren en verbinden, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren door kennis en ervaringen uit te wisselen.

Daarnaast biedt VNG Connect sinds begin 2020 de beleidsgame VTV In2Action aan. Een simulatie waarmee gemeenten inzicht, kennis en vaardigheden vergroten om de gemeentelijke regierol succesvol vorm te geven op het gebied van gezondheid. 

Tijdens de coronaperiode een fysieke opleiding volgen? Bij VNG Connect is dit mogelijk! 

Onze locaties zijn aangepast naar de richtlijnen van de nieuwe anderhalve-meter-samenleving. Hier kunt u veilig bijeenkomen: er worden extra voorzorgsmaatregelen genomen met betrekking tot hygiëne en er is voldoende desinfecterende handgel en zeep aanwezig. De medewerkers maken extra vaak schoon en werken contactloos. Zo kunt u toch samenkomen met verschillende deelnemers, waarbij minimaal 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Wanneer een fysieke uitvoering niet mogelijk is, worden de bijeenkomsten online uitgevoerd.

Ook interessant voor u

Nieuw
Uitgelicht