Leercirkel Preventie Dakloosheid

Ambtenaren Sociaal domein
20
Max. deelnemers
4
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

Bent u in de dagelijkse praktijk gericht op preventie van dakloosheid in uw gemeente? Neem dan deel aan de leercirkel die bestaat uit vier online werksessies die de VNG en de Preventie Alliantie samen organiseren. In de leercirkel Preventie Dakloosheid deelt u kennis en gaat u gezamenlijk met dit (beleids)vraagstuk aan de slag. U wordt daarbij uitgenodigd een concreet vraagstuk aan te dragen uit uw eigen werkpraktijk. Zo werkt u toe naar een concreet en tastbaar resultaat voor uw eigen gemeente.

Een preventieve aanpak van dakloosheid vraagt van gemeenten om een principiële verschuiving van het achteraf oplossen van dakloosheid naar het voorkomen dat mensen dakloos worden. Dat betekent ook een (verdere) transformatie van de opvang in woonvoorzieningen naar meer tijdelijke woonplekken in de eigen omgeving van mensen, met daarbij flexibele, ambulante ondersteuning voor als dat nodig is.

Na aanmelding volgt een persoonlijke online intake van circa 30 minuten waarin wij uw leervragen inventariseren. U bespreekt welk vraagstuk u wilt inbrengen en welk resultaat u verwacht na het afronden van de leercirkel.

Vanuit de door de deelnemers ingebrachte vraagstukken worden 4 a 5 thema’s geformuleerd. Deze worden uitgewerkt in de vier online werksessies.

De vier werksessies zullen een combinatie zijn van kennis- en visieoverdracht door experts en het gezamenlijk toewerken naar een concreet en tastbaar resultaat.

Tijdens de sessies wordt gewerkt vanuit vier pijlers voor de preventie van dakloosheid:

  1. Voorzorg betreft de bestaansvoorwaarden van mensen en versterkt het vermogen van mensen om zelf in hun bestaansvoorwaarden te voorzien, problemen te verhelpen en tegenslagen op te vangen en werkt aan een vangnet in de wijk.
  2. Basiszorg omvat ondersteuning en vroeginterventie als draaglast en draagkracht uit balans zijn na een ingrijpende gebeurtenis en mensen meer risico lopen op verlies van onderdak.
  3. Herstelzorg is ondersteuning voor mensen die achterop zijn geraakt en - tijdelijk of langdurig – extra steun nodig hebben, ook om te voorkomen dat zij (weer) dakloos raken.
  4. Wonenop maatomvat opties voor (tijdelijk) wonen als mensen geen onderdak hebben na een ingrijpende gebeurtenis of na vertrek uit een (verblijfs-)instelling.

De werksessies zullen begeleid worden door Judith Wolf (Hoogleraar Maatschappelijke Zorg, Impuls – Onderzoekcentrum maatschappelijke zorg/Radboud universitair medisch centrum) en Bernd Wondergem, in samenwerking met Ico Kloppenburg (VNG). Afhankelijk van het thema zullen tijdens de werksessies experts van de Preventie Alliantie ingezet worden om een inhoudelijke bijdrage te leveren.

Deelname aan de Leercirkel Preventie Dakloosheid is kosteloos. Besluit u als deelnemer ná de digitale intake om niet deel te nemen aan deze leercirkel, dan brengt VNG Connect een éénmalige no-show fee per deelnemer in rekening a €150,- (excl. btw).

Ook interessant voor u

Nieuw