Tip!

Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet

Ambtenaren Fysieke leefomgeving
25
Max. deelnemers
5
Aantal dagen
€ 2595,-
Investering

Locatie: Centraal in Nederland

Invoering van de Omgevingswet is door de Coronacrisis weliswaar met een jaar uitgesteld, tegelijkertijd is het aftellen nu begonnen. Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe wet ingevoerd: anders denken, anders doen, anders samenwerken. Wat er moet gebeuren is in de meeste organisaties op hoofdlijnen wel helder. De vraag ‘Hoe krijgen we dat in de praktijk allemaal op tijd klaar?’ levert in veel organisaties hoofdbrekers op. De Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet helpt bij het vinden van concrete oplossingen.

De Leerreis Omgevingswet is toe aan haar vijfde editie. Ook deze keer zijn er vijf bijeenkomsten. Bedoeld voor programmamanagers, projectleiders, opdrachtgevers en strategisch adviseurs die het veranderproces in hun organisatie vormgeven. Het programma wordt elke editie op maat gemaakt voor en met de deelnemers, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat op dit moment nodig is. Basisingrediënten zijn sprekers die in gesprek gaan over één van de kernelementen van de Omgevingswet, zoals het Omgevingsplan, Participatie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. En aandacht voor de veranderkundige kant: “hoe krijg ik mensen in beweging, hoe geef ik samenwerking vorm?”. Voor de beschikbare instrumenten en handreikingen maken we in elke bijeenkomst de vertaalslag van wat naar hoe. Dus niet alleen “welke kennis en instrumenten zijn beschikbaar”, maar vooral “hoe pas ik ze toe in mijn specifieke situatie?”

Globaal ziet het programma er als volgt uit:

Dag 1

 • Kennismaking en introductie
 • Essentie van de Omgevingswet
 • Quick Scan Omgevingswet, waar staan we nu? Inventarisatie: wat is nu urgent én/of belangrijk? Afstemming van het programma.
 • Speelveld, verandering en beweging in de organisatie 

Dag 2

 • Project- en Programmamanagement, Opdrachtgever-opdrachtnemer rollen, Heldere opdracht
 • Beïnvloeding, communicatiestijlen, omgaan met weerstanden
 • Interbestuurlijke samenwerkingsprocessen
 • Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Dag 3

 • Van informeren naar participeren
 • Hoe vertel ik een goed verhaal
 • Participatie organiseren
 • Klantreizen en dienstverleningsprocessen

Dag 4

 • Cultuur en verandering: Veranderstrategieën en veranderstijlen
 • Leren van en met elkaar in de organisatie
 • DSO
 • Creatief denken en probleemoplossend vermogen

Dag 5

 • Ketenpartners en wederzijdse verwachtingen, voor en na 1 januari
 • Persoonlijk leiderschap, onzekerheid omarmen, van rol naar bijdrage
 • Bestuurlijke visie & rol van de organisatie, congruentie
 • Sturing & sturingsvalkuilen

Medewerkers bij gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk en van ketenpartners, zoals bijvoorbeeld medewerkers van de GGD en de veiligheidsregio, die verantwoordelijk zijn voor de invoering van Omgevingswet. Evenals de opdrachtgevers van de verandering, zoals directeuren en managers. Daarnaast zijn er de opdrachtnemers: ervaren projectleiders, adviseurs, programmamanagers en verandermanagers. Zij hebben de opdracht om de Omgevingswet in hun organisaties succesvol in te voeren. De groepen zijn interbestuurlijk, om zo verbinding in het netwerk te bevorderen.

 
De leerreis wordt begeleid door docenten die veel ervaring hebben met veranderingsprocessen in de publieke sector. De Interbestuurlijke leerreis Omgevingswet is een initiatief van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De gehele leermodule en de sessies worden georganiseerd door de VNG Academie.

Ook interessant voor u