Uitgelicht

Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet

AmbtenarenFysieke leefomgeving
25
Max. deelnemers
5
Aantal dagen
€ 2595,-
Investering

1 januari 2021 komt snel dichterbij. Op die datum wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Dat brengt veel veranderingen met zich mee voor Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, Rijk en de diverse Ketenpartners. Werk je hard om die veranderingen vorm te geven voor je organisatie? Ben je eraan toe om de beweging te verbreden en de mensen te mobiliseren die de veranderingen in de dagelijkse praktijk waar moeten maken? En wil je gericht informatie en handvatten krijgen voor wat op dit moment urgent en belangrijk voor je is? En zo de resterende tijd tot aan de invoeringsdatum optimaal benutten? Schrijf je dan in voor de Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet.

De interbestuurlijke leerreis Omgevingswet is toe aan haar vijfde editie. Ook deze keer zijn er vijf bijeenkomsten voor programmamanagers, projectleiders, opdrachtgevers en adviseurs die het veranderproces in hun organisatie vormgeven. Het programma wordt elke editie op maat gemaakt voor de deelnemers, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat al bekend is én bij wat nu op dit moment nodig is. Basisingrediënten zijn sprekers die in gesprek gaan over één van de kernelementen van de Omgevingswet, zoals het Omgevingsplan, Participatie en DSO en aandacht voor de veranderkundige kant; “hoe krijg ik mensen in beweging?”. In elke bijeenkomst maken we voor de beschikbare instrumenten en handreikingen de concrete vertaalslag van wat naar hoe. Dus niet alleen “welke kennis en instrumenten zijn beschikbaar”, maar ook “hoe pas ik ze toe in mijn specifieke situatie?”.

Globaal ziet het programma er als volgt uit:

Dag 1

 • Kennismaking
 • Quick Scan Omgevingswet, waar staan we nu? Inventarisatie: wat is nu urgent én/of belangrijk?
 • Project en Programma management, Opdrachtgever-opdrachtnemer, Heldere opdracht
 • Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Dag 2

 • Speelveld, verandering en beweging in de organisatie
 • Participatie & Communicatie
 • Beïnvloeding en beweging, communicatiestijlen, omgaan met weerstanden
 • Hoe vertel ik een goed verhaal?

Dag 3

 • Klantreizen en dienstverleningsprocessen
 • Interne samenwerking
 • Veranderstrategieën en veranderstijlen
 • Creatief denken en Probleemoplossend vermogen

Dag 4

 • DSO
 • Informatie-uitwisseling in werkprocessen
 • Verordening & bruidsschat
 • Cultuur en verandering

Dag 5

 • Interbestuurlijke samenwerkingsprocessen
 • Bestuurlijke rollen
 • Sturing & sturingsvalkuilen
 • De toekomst van de overheid, lerende organisatie

Medewerkers bij gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk en van ketenpartners, zoals bijvoorbeeld medewerkers van de GGD en de veiligheidsregio, die verantwoordelijk zijn voor de invoering van Omgevingswet. Evenals de opdrachtgevers van de verandering, zoals directeuren en managers. Daarnaast zijn er de opdrachtnemers: ervaren projectleiders, adviseurs, programmamanagers en verandermanagers. Zij hebben de opdracht om de Omgevingswet in hun organisaties succesvol in te voeren. De groepen zijn interbestuurlijk, om zo verbinding in het netwerk te bevorderen.

 
De leerreis wordt begeleid door docenten die veel ervaring hebben met veranderingsprocessen in de publieke sector. De Interbestuurlijke leerreis Omgevingswet is een initiatief van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De gehele leermodule en de sessies worden gegeven door de VNG Academie.

Ook interessant voor u

Uitgelicht