Europa voor strategen; Europese kansen voor jouw gemeentelijke praktijk

Utrecht Ambtenaren BedrijfsvoeringBestuur en Veiligheid
15
Max. deelnemers
3
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 1575,-
Investering

Tijdens de masterclass gaat u samen met vakgenoten interactief (mix van ‘halen en brengen’ ) aan de slag met het onderzoeken van de antwoorden op de vragen wat Europa kan betekenen voor uw professionele praktijk. De Masterclass is bedoeld voor ambtenaren die bewust of onbewust te maken hebben/ krijgen met verschillende verschijningsvorming van de Europese Unie.

Hoe kan de Europese dimensie helpen in het realiseren van uw opgave, jaarplan, uitvoeringsprogramma, en reguliere werkzaamheden? Bijvoorbeeld beleidsmatig door de lokale uitvoering van de Green Deal, of in samenwerking via Europees gefinancierde projecten of door middel van kennisdeling in internationale netwerken?

Doel van de masterclass is om u ‘al-doende’ zowel strategisch als operationeel te ondersteunen in de uitvoering (context) van uw professionele opgave in Europees perspectief.

Deze unieke masterclass wordt mogelijk gemaakt i.s.m. VNG Connect Academie, een topdocent van de Haagse Hogeschool, de expertise van het adviesbureau Europese Zaken en VNG Europa Decentraal.

(Onder voorbehoud i.v.m. actualiteiten/ eventuele wijzigingen)

1e module: Retourtje regio-Brussel

“Hoe lopen de hazen in Brussel: Context, Speelveld, Drijfveren en belangen”.

10:00 - 11:30 uur: Introductie

 • Inleiding, kennismaking
 • College retourtje Brussel
 • Leren van de buren: Europese regio’s in Brussel vertegenwoordigd

13:30 - 16:00 uur: In gesprek met het Europese netwerk
De Europese dimensie verkennen van een eigen opgave
Interviewcarroussel 3 x 30 minuten

 • Hoe staat de eigen organisatie en regio hierin?
 • Financieringskansen
 • Beleidsmatige ontwikkelingen in de EU
 • Krachtenveld in EU-lidstaten/regio’s
 • Lobby in Brussel

Toepassing van de nieuwe kennis en inzichten: van opgave naar actieplan.

2e module: Het Europese financieringslandschap

“De weg vinden in het doolhof van Europese programma’s en projecten”.

10:00 - 12:30 uur: EU-begroting

 • Minicollege: het MFK en daarna
 • Opdracht o.b.v. de eigen opgave

13:30 - 16:00 uur: EU Projectontwikkeling

 • van idee naar project in Europese actie
 • groepswerk aan een project idee

3e module: EU Public affairs en interregionale samenwerking

“Organiseer de verbinding op inhoud en proces”.

10:00 - 11:00 uur: European public affairs
Gastlezing door EU public affairs professional

 • EU Public affairs in actie (hoe vergroot je effectieve beïnvloeding in Brussel).

11.15 - 12.15 uur: Groepsopdracht

 • Van coalitieakkoord, PA-strategie naar Brussel agenda. Hoe vertaalt u uw opgave met de Europese agenda 2022/23?;
 • Advies over de Europese kansenkaart met concrete aanknopingspunten, doelstellingen, activiteiten, etc.
 • Of gezamenlijke uitwerking van een EU-krachtenveldanalyse

13:30 - 14:30 uur: (Inter)regionale samenwerking

 • Uw vertegenwoordiging in Brussel. Lessen van andere regio’s in Europese impact; praktijkcasus Kopenhagen/Stockholm/Barcelona
 • Wat is interregionale samenwerking in de praktijk?

Groepsopdracht

 • Gezamenlijk bouwen aan de uitwerking van een uitvoeringsplan internationale samenwerking

15:15 - 16:00 uur: Aan de slag met swot analyse, world cafe

Topdocenten die afwisselend veel expertise hebben in Europese zaken en ‘state of the art’ kennis van de relevante hedendaagse wetenschappelijke inzichten.

dr. Mendeltje van Keulen
dr. Mendeltje van Keulen


Europees beleid, de relatie tussen Nederland en de EU en het organiseren van Europese kennis en werkzaamheden lopen als rode draad door haar carrière. Ze is lector (praktijkprofessor) ‘Changing role of Europe’ aan De Haagse Hogeschool en onderzoekt de Nederlandse EU belangenbehartiging voor de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mendeltje schrijft, spreekt en adviseert regelmatig over de grip op Europese zaken van organisaties: van gemeenten, ministeries tot uitvoeringsorganisaties en bedrijven. Ze schreef over het retourtje Brussel het boekje ‘Verkeer(d) verbonden. Nederlands Europabeleid in de praktijk” (Den Haag, Boom Bestuurskunde, 2019).

drs. Luc van Raaij
drs. Luc van Raaij


Naast eigenaarschap van het Adviesbureau Europese Zaken beschikt Luc over ruime expertise en ervaring in de Europese beleids- en adviespraktijk waardoor hij als geen ander in staat is de relevante praktijk – en wetenschappelijke inzichten te helpen vertalen naar de uitvoering (context) van de professionele opgave in Europees perspectief.

Het programma bestaat uit drie modulen. Elke module combineert een deel kennisoverdracht/presentatie/lezing met een praktisch deel waarin de kennis wordt toegepast aan de hand van praktijksituaties.

Tijdens de modulen worden diverse intervisiemomenten gefaciliteerd. Tussen de modulen door werkt u op basis van een actuele opgave uit de eigen praktijk aan de verwerking en de toepassing van de verworven kennis en nieuwe inzichten.

Ook interessant voor u