Inleiding privacyrecht en bescherming persoonsgegevens voor overheidsjuristen

Ambtenaren Bedrijfsvoering
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 545,-
Investering
Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn onderwerpen waar alle grote organisaties mee bezig zijn. Het is voor overheidsjuristen van belang om op hoofdlijnen op de hoogte te zijn van dit onderwerp om problemen te kunnen onderkennen en de mogelijkheden kennen die de privacywetgeving biedt om deze problemen aan te pakken. Tijdens deze interactieve cursus wordt u in één dag ingeleid op dit onderwerp aan de hand van theorie, casussen en discussie.
Tijdens deze cursus staan de volgende onderwerpen centraal:
  • Inleiding privacy en bescherming van persoonsgegevens;
  • grondrechtenperspectief;
  • rechtmatige gegevensverwerking onder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking;
  • informatiebeveiliging; datalekken;
  • samenhang met sectorwetgeving zoals de Wet openbaarheid van bestuur, basisregistraties;
  • Verordening Gegevensbescherming;
  • praktijkvragen en casusposities zoals het delen van persoonsgegevens binnen;
  • samenwerkingsverbanden, decentralisatie, veiligheidshuis.
De ééndaagse basiscursus wordt uitgevoerd door een mix van een ervaren juridische docent met gemeentelijke praktijk en de VNG. Zij adviseren centrale en decentrale overheden. Zij beschikken – naast inhoudelijke kennis – over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.

Ook interessant voor u

Tip!