Digitale innovatie in het sociale domein

Ambtenaren Sociaal domeinInformatiesamenleving
15
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Al jaren worden “gouden bergen” beloofd door ondernemers. Door de inzet van digitale toepassingen zouden problemen en knelpunten in het sociale domein opgelost kunnen worden. In de praktijk zien we dat grootschalige inzet van digitale toepassingen (zeer) beperkt is binnen het sociale domein. Wat betekent dat nu? Dat de digitale toepassingen niet goed zijn? Dat de randvoorwaarden niet geschapen zijn? Dat gebruikers de vaardigheden missen om het te kunnen gebruiken? Dat gemeenten het niet durven of willen inzetten?

In deze workshop wordt u meegenomen in de wereld van digitalisering en digitale toepassingen. U leert waar en hoe digitale toepassingen ingezet kunnen worden. U leert te herkennen wat goede en minder goede digitale toepassingen zijn. U leert welke ambities en rollen u kunt vervullen om digitale toepassingen in te kunnen zetten. U leert een ondersteuningsstructuur op te bouwen binnen uw gemeente om digitale toepassingen succesvol te introduceren en te implementeren.

De workshop kent het onderstaande programma:

Blok1: innovatie en digitalisering in het sociale domein

 • Wat wordt verstaan onder “innovatie” en “digitalisering”?
 • Welk effect heeft digitalisering in de zorg, welzijn en gezondheidszorg?
 • Verbinden van de digitale wereld met de fysieke wereld.
 • Urgentie van een andere invulling van wonen, welzijn, zorgvoorzieningen binnen gemeenten.

Blok 2: nut en noodzaak digitale toepassingen (e-health, IoT en AI)

 • Definities en de nut & noodzaak van de inzet van digitale toepassingen.
 • Trends, ontwikkelingen en voorbeelden uit welzijn, zorg en andere sectoren.

Blok 3: formuleren gericht e-health ondersteuningsbeleid (wat dan)

 • Leidt inzet van e-health tot Wmo substitutie?
 • Introductie van het e-health ondersteuningsbeleid en de rol van de gemeente.
 • Welke route te volgen? De gouden beleidscirkel of gewoon doen?
 • Inbrengen van eigen casussen.

Blok 4: naar een ondersteuningsinfrastructuur (hoe dan)

 • Bouwen van een e-health ondersteuningsstructuur leefwereld.
 • Bouwen van een e-health ondersteuningsstructuur systeemwereld.
 • Bouwen van een e-health ondersteuningsstructuur binnen de gemeente. Voorbeeldcasus is Delft.
 • Inbrengen van eigen casussen.

Uw hoofdocent is Dick-Jan Zijda. De workshop wordt gegeven door mensen met een veel ervaring op het snijvlak van technologie, onderwijs en gemeenten.

Utrecht

De workshop is bedoeld voor betrokken professionals die willen blijven ontwikkelen en medeverantwoordelijk zijn voor koers van gemeenten. Vooral gericht op beleidsadviseurs vanuit het sociale en economische domein. Gericht op het verkrijgen van inzicht en het aanleren van vaardigheden. Er is ruimte om goede voorbeelden te delen, te reflecteren op wat u heeft geleerd, en het ontwikkelen van nieuwe oplossingsrichtingen die u direct kunt meenemen in uw dagelijkse werkzaamheden.

Ook interessant voor u

Uitgelicht
Nieuw