Cursus Vastgoedbeheerder en verzekering in één dag!

Ambtenaren Bedrijfsvoering
12
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 595,-
Investering

Wat is het werkgebied van de Vastgoedmedewerker in relatie tot risico’s en verzekeringen? Wat is het beleid van de organisatie? Welke risico’s worden gelopen? Zijn er contractuele verplichtingen die een verzekering verplichten en waarom dan? Deze vragen worden beantwoord tijdens de cursus Vastgoedbeheerder en verzekering in één dag! 

Ook komen de polisvoorwaarden, taxaties en waarderingsgrondslagen aanbod en worden zaken die essentieel zijn bij een schademelding besproken. Tijdens de cursus is er ruimte om voorbeelden te delen en te reflecteren op wat u heeft geleerd en ook voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingsrichtingen die u direct meeneemt naar uw eigen werkplek en organisatie.

09.00 uur Inloop met koffie en thee
09.30 uur  Start
10.00 uur Het werkgebied van de Vastgoedmedewerker in relatie tot risico’s en verzekeringen
10.30 uur Contractuele) verplichtingen om te verzekeren? Welke verzekeringen spelen een rol bijvastgoed (beheer)
12.30 uur Pauze
13.00 uur Polisvoorwaarden, taxaties en waarderingsgrondslagen
14.00 uur Kosten en opbrengsten van een schademelding
15.00 uur Wat kan en moet anders?
15.30 uur Afrondende vragen
16.00 uur Afsluiting

Deze cursus is bedoeld voor ambtenaren en teams (gemeente, provincie en veiligheidsregio’s) die inhoud willen geven aan het risicobeleid ten aanzien van gebouwen en inventarissen.

VNG Academie werkt samen met ervaren docenten/adviseurs die werkzaam zijn binnen VNG Risicobeheer.

Ook interessant voor u