Nieuw

Beleidsgame VTV in2action

Incompany
Ambtenaren, Bestuurders
40
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

VTV In2Action is een policy game die met positief resultaat in diverse gemeenten in Nederland is gespeeld.
Het is een dynamische netwerkbijeenkomst, opgebouwd uit een online en een interactief deel. Doel is om spelenderwijs, samen met publieke en private partners een breed gedragen gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Door het spelen van de game raak je vertrouwd met beleidskeuzes vanuit diverse maatschappelijke perspectieven én verbeter je de samenwerking tussen de belanghebbenden van verschillende sectoren ophet gebied van de volksgezondheid.

Gebruik de training bijvoorbeeld als kickstart bij de totstandkoming van een Lokaal Preventieakkoord of zet de training in om bestaande samenwerkingen te versnellen, verbreden of verdiepen.

Coronaproof
De beleidsgame VTV In2Action is ook op een COVID-proof wijze te spelen. Dat vraagt extra aandacht voor de speellocatie (bijv. een raadszaal), zodat de overheidsrichtlijn voor 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Het optimale aantal deelnemers is 30 - 40, afhankelijk van de grootte van de locatie.

De gemeente nodigt betrokken partijen en personen uit om mee te doen aan de game.
In een dagdeel komen deze partijen bij elkaar om gezamenlijk te werken aan het implementatieplan ‘Gezond Opgroeien’. De deelnemers aan de game vervullen daarbij één van de 10 beschikbare rollen: Burgemeester & Wethouders, Sociaal Domein, Strategische Planning, Wijkraad, Jongerenraad, Brede School, Zorg & Welzijn, Gezondheidsservice, Sportservice en Private Partijen.

Zij worden getriggerd om op verschillende manieren naar gezondheid te kijken en deze perspectieven onderling tegen elkaar af te wegen. Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag om een gezondheidsbeleid voor de fictieve gemeente Struinen op te stellen. Dit gebeurt door planvorming, samenwerking en onderhandeling.  Daarvoor zijn diverse spelmaterialen beschikbaar, zoals een krant, een plattegrond, rolbeschrijvingen en actiekaarten. Ook sociaal-demografische gegevens dienen als input om de beste plannen op tafel te krijgen.

De policy game is zeer geschikt als kickstart bij de formulering van een Lokaal Preventieakkoord met uw partners. De VNG heeft een ondersteuningsaanbod ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen en adviseren. Uw gemeente kan tot € 9.600 euro aan ondersteuning krijgen. Gaat u de game gebruiken bij de totstandkoming van een Lokaal Preventieakkoord? Dan kunt u de game onderdeel laten zijn van het ondersteuningsaanbod en een deel van het geld gebruiken om de game te financieren. Neem hiervoor contact op met het ondersteuningsteam van de VNG via lokalepreventieakkoorden@vng.nl of kijk op de website.

Om de policy game te kunnen spelen moet u als gemeente zelf uw partners uitnodigen om mee te doen.
De trainers van VTV In2Action denken hierover graag met u mee en ondersteunen waar mogelijk.

Bekijk de korte introductiefilm voor meer informatie.

Ook interessant voor u

Uitgelicht