Basistraining Energietransitie gemeenten

Utrecht Ambtenaren Fysieke leefomgeving
15
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 1250,-
Investering

U wilt uw technische kennis over de transitie van onze energie-infrastructuur vergroten. Tijden de ‘Basistraining Energietransitie gemeenten’ krijgt u in 2 dagen alle informatie die u nodig heeft.

Tijdens deze training worden vragen beantwoord als: 

 • Wat zijn de gevolgen van aardgasvrij bouwen en elektrisch rijden?
 • Wat is de potentie van zonne- en windenergie?
 • En welke mogelijkheden bieden opslag en smart grids? 

 

DAG 1 Inleiding: 'Het grote geheel'

Beleid

 • Nut en noodzaak van energietransitie
 • Van Parijs, het Nederlands klimaatakkoord tot gemeentelijk beleid
 • Gemeentelijke beleidsproducten in het kort (o.a. RES, warmtetransitievisie)
 • Doelstellingen: Energieneutraal of aardgasvrij, in 2030 of 2050?

Energie systeem

 • Energie systeem in het kort: van opwek tot gebruik
 • Interactief: cijfers in perspectief: Energie(k) rekenen (energieverbruik NL en eigen woning)

Bouwstenen Energiesysteem

 • Opwekking en Bronnen
  Elektriciteit: o.a. aardgas, zon, wind, Warmte: o.a. aardgas, groen gas, geothermie, wko
 • Gebouwen, Gebruik en besparing
  Besparen en isoleren bij woningen, bedrijven en maatschappij vastgoed
 • Infra
  Elektriciteitsnet, gasnet, warmtenet en energie-opslag
 • Verduurzaming van woningen (van isolatie, nul op de meter, van aardgas af). Technische mogelijkheden
  en de kosten per woning.

DAG 2 Uitvoering: Rol gemeente in de energietransitie

Rol gemeente

 • Afspraken klimaatakkoord (vn. Gebouwde omgeving en elektriciteit)
 • Beleidsproducten gemeenten (RES, warmtetransitievisie, wijkuitvoeringsplannen)
 • Instrumenten van gemeenten en casussen: van wortel tot stok
  • Stakeholders en doelgroepen bij de energietransitie
 • Stakeholders en doelgroepen
  • Gemeente, Bewoners, energiecoöperaties, Woningcorporaties, Bedrijven, Netbeheerders en Provincie
 • Uitvoerende partijen
  Adviseurs, aanbieders, ontwikkelaars en installateurs

Spelvariant: samenwerking met stakeholders

Serious game POWER

Dit spel is ontwikkeld door TNO (Copyright 2015 TNO). U krijgt inzicht in de actoren in de duurzame energietransitie en hun belangen. U doet ervaring op in het vormen van nieuwe lokale samenwerkingen. In de reflectie achteraf gaat u met de andere deelnemers in gesprek over hun ervaringen tijdens het spel en geleerde lessen die u mee kunt nemen naar de praktijk.

Voorbereiding

Vooraf vindt een digitale intake plaats, waarbij de trainers kennis nemen van de belangrijkste leervragen.

De training is met name bedoeld voor deelnemers zonder technische achtergrond en gericht op lokale energievraagstukken alsmede voor ambtenaren die betrokken zijn vanuit de gemeente bij de energietransitie en hun technische kennis willen vergroten over de energietransitie.

De VNG Connect Academie werkt met trainers uit de (gemeentelijke) praktijk. Zo garanderen we tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk. Zij beschikken - naast inhoudelijke kennis - over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen is gegarandeerd.

Uw hoofdtrainers zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van energie. Samenwerking tussen partijen wordt steeds belangrijker om de energietransitie een succes te maken. Met voorbeelden tonen de trainers de kracht van samenwerking en elkaar begrijpen aan. Demonstraties en casussen geven verder inzicht in (de gevolgen van) oplossingsrichtingen en keuzes die we maken.

Ook interessant voor u