Basistraining Energietransitie gemeenten

Incompany
Ambtenaren Fysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Wilt u uw technische kennis over de transitie van onze energie-infrastructuur vergroten? Dan is de ‘Basistraining Energietransitie gemeenten’ wat voor u!  
Tijdens de incompany training worden vragen beantwoord als: 

 • Wat zijn de gevolgen van aardgasvrij bouwen en elektrisch rijden?
 • Wat is de potentie van zonne- en windenergie?
 • En welke mogelijkheden bieden opslag en smart grids? 

De training is met name bedoeld voor deelnemers zonder technische achtergrond en gericht op lokale energievraagstukken.

Voor wie
Voor ambtenaren die betrokken zijn vanuit de gemeente bij de energietransitie en hun technische kennis willen vergroten over de energietransitie.

Het programma duurt twee dagen en bestaat uit de volgende onderdelen:

Inleiding: 'Het grote geheel'

 • Nut en noodzaak van energietransitie (o.a. CO2, fijnstof)
 • Van klimaatakkoord naar lokaal beleid (o.a. RES, warmtetransitieplan)
 • Overzicht van belanghebbenden (actorenkaart)
 • Energie(k) rekenen (o.a. kWh, Joule, energieverbruik van NL en huishoudens)

Bouwstenen: 'Van opwekking tot flexibiliteit'

 • Energie-opwekking (o.a. zon, wind, getijde, groen gas)
 • Energie-opslag (o.a. batterijen, waterstof, warmtebuffer)
 • Warmte (o.a. gas, warmte, elektriciteit, isolatie)
 • Flexibiliteit van klein- en grootverbruikers.

Infrastructuur: 'Niet meer alleen'

 • (On)traditionele energievoorziening (o.a. elektriciteit, aardgas, warmte)
 • Uitdagingen energie infrastructuur (o.a. smart grids, ruimtebeslag, capaciteitstekort)
 • Gevolgen voor klein- en grootverbruikers
 • Elektrisch wegvervoer (auto-, vracht- en busvervoer).

Casussen: 'Leren van doen!'

 • Workshop aan de hand van praktijkervaringen
 • Warmenet versus all electric
 • Toepassen van bouwstenen (oorzaak-gevolg)
 • Beoordelingscriteria en variantenafweging.

Voorbereiding
Vooraf vindt een digitale intake plaats, waarbij de trainers kennis nemen van de belangrijkste leervragen.

De VNG Academie werkt met trainers uit de (gemeentelijke) praktijk. Zo garanderen we tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk. Zij beschikken - naast inhoudelijke kennis - over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen is gegarandeerd.

Uw hoofdtrainers zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van energie. Samenwerking tussen partijen wordt steeds belangrijker om de energietransitie een succes te maken. Met voorbeelden tonen de trainers de kracht van samenwerking en elkaar begrijpen aan. Demonstraties en casussen geven verder inzicht in (de gevolgen van) oplossingsrichtingen en keuzes die we maken.

Ook interessant voor u