VNG Leergang ‘Het maken van een Omgevingsplan’

Ambtenaren Fysieke leefomgeving
12
Max. deelnemers
6
Aantal dagen
€ 3395,-
Investering

De leergang is geactualiseerd met een ‘instap’ practicum ‘Uw omgevingsplan in het DSO’.

Vanaf 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Elke gemeente heeft vanaf dat moment van rechtswege één omgevingsplan voor het gehele grondgebied. Gemeenten moeten dit plan omvormen tot een omgevingsplan waarin alle gemeentelijke regels in samenhang zijn gebundeld. Dit wordt het juridische kader voor de hele fysieke leefomgeving.

Maar hoe ziet een Omgevingsplan er idealiter eigenlijk uit? Aan welke eisen moet het voldoen? Hoe verloopt de transitie van bestemmingsplannen naar één omgevingsplan? Welke stappen moet u zetten? Hoe formuleert u planregels volgens de (digitale) systematiek van de Omgevingswet en hoe zet u het omgevingsplan in het DSO. Wat betekent de Omgevingswet voor u als planopsteller of milieu-expert?

De VNG wil haar leden graag ondersteunen om op een innovatieve manier te komen tot een omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet. Daarom wordt al weer voor de vijfde keer de leergang ‘het maken van een Omgevingsplan’ georganiseerd. Tijdens deze zesdaagse leergang worden de opgedane inzichten uit de pilots en praktijkproeven van de VNG gedeeld, vergroot u uw kennis, uw technische (wetgevings)vaardigheden en uw inzicht in wat de Omgevingswet voor uw specifieke rol betekent.

Het programma van de 6-daagse leergang bestaat uit 4 modules:

Module 1: Inleiding (1 dag)

Tijdens de inleidende module gaan we in op de actualiteiten rondom inwerkingtreding, de Omgevingswet, de AMvB’s, de overige regelingen en de samenhang van de kerninstrumenten. Ook nemen wij u mee in het ‘Anders werken onder de Omgevingswet’. Wat betekent dat concreet voor uw werk.

Module 2: Structuur van het Omgevingsplan (2 dagen)

In deze module gaan we verkennen hoe een optimaal Omgevingsplan er uit ziet. Aan welke eisen moet minimaal worden voldaan. Daarnaast gaan we aan de slag met het daadwerkelijk schrijven van de verschillende typen planregels waarbij we rekening houden met het DSO en integraal werken. In deze module komt ook nadeelcompensatie aan bod.

Module 3: Overgangsrecht Ow en milieu in het omgevingsplan (2 dagen)

In module 3 staan we stil bij de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit en het overgangsrecht. Hoe komt u van een tijdelijk naar een nieuw omgevingsplan. Welke dilemma’s en vragen komt u tegen in deze fase waarin u tijdelijk met hybride wetgeving moet werken? Denk aan het omgaan met de gedecentraliseerde Rijksregels (de bruidsschat) en hoe werkt het met integratie van de lokale verordeningen In deze module zoomen we ook in op de milieuaspecten rondom het omgevingsplan. We kijken naar milieuzonering nieuwe stijl en de recente (juli 2021) staalkaart Bedrijventerreinen. Daarnaast verteld een medewerker van een grote gemeente u alles over de ervaringen met het maken van een experiment omgevingsplan.

Module 4: Effectief voorbereid op inwerkingtreding (1 dag)

Tijdens de laatste module gaan we concreet aan de slag met het plaatsen van een (onderdeel van) het omgevingsplan in het DSO. Dit is een overzichtelijk praticum gebaserd op de werkplaatsen omgevingsplan. Denk aan het maken van werkingsgebieden en planregels in de software en het publiceren van de planregels in de software. Aanvullend hierop oefenen we zelf met het maken van toepasbare regels. Tot slot staan we in deze module stil bij participatie met betrekking tot het omgevingsplan. 

Deze leergang is voor iedereen die verantwoordelijk voor of betrokken is bij het maken van een omgevingsplan Meer specifiek:

  • RO-juristen
  • Planologen
  • Gemeenterechtjuristen/verordeningsjuristen
  • Milieu-experts en milieu-juristen die met het omgevingsplan werken bij gemeenten of omgevingsdiensten

Het minimumaantal inschrijving voor deze leergang is 12.

De leergang wordt gegeven door o.a. juristen van het VNG programma Invoering Omgevingswet en het Min BZK. Zij zijn direct betrokken bij het ontwikkelen van tools en ondersteunen gemeenten in de zoektocht hoe te komen tot een omgevingsplan. Zij zijn goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en staan in verbinding met de praktijk. Daarnaast nodigen we ook gastsprekers uit de praktijk uit.

Ook interessant voor u

Nieuw