VNG Leergang ‘Het maken van een Omgevingsplan’

Incompany
Ambtenaren Fysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
6
Aantal dagen
€ 3495,-
Investering

Vernieuwd! Nu ook met nadeelcompensatie!

Vanaf 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Elke gemeente heeft vanaf dat moment van rechtswege één omgevingsplan voor het gehele grondgebied. Gemeenten moeten dit plan omvormen tot een omgevingsplan waarin alle gemeentelijke regels in samenhang zijn gebundeld. Dit wordt het juridische kader voor de hele fysieke leefomgeving.

Maar hoe ziet een Omgevingsplan er idealiter eigenlijk uit? Aan welke eisen moet het voldoen? Hoe verloopt de transitie van bestemmingsplannen naar één omgevingsplan? Welke stappen kunt u nu al zetten richting 2022? Hoe formuleert u planregels volgens de (digitale) systematiek van de Omgevingswet? Wat betekent de Omgevingswet voor u als planopsteller of milieu-expert?

De VNG wil haar leden graag ondersteunen om op een innovatieve manier te komen tot een omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet. Tijdens deze 6-daagse leergang ‘het maken van een Omgevingsplan’ worden de opgedane inzichten uit de pilots en praktijkproeven van de VNG gedeeld, vergroot u uw kennis, uw technische (wetgevings)vaardigheden en uw inzicht in wat de Omgevingswet voor uw specifieke rol betekent.

Het programma van de 6-daagse leergang bestaat uit 4 modules:

Module 1: Inleiding (1 dag)

Tijdens de inleidende module gaan we in op de Omgevingswet, de AMvB’s en de overige regelingen en de samenhang van de kerninstrumenten. Daarnaast staan we stil bij het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en wat dat betekent voor omgevingsplanregels en bijvoorbeeld toepasbare regels.

Module 2: Structuur van het Omgevingsplan (2 dagen)

In deze module gaan we verkennen hoe een optimaal Omgevingsplan (doorkijk naar 2029) er uit ziet. Aan welke eisen moet minimaal worden voldaan. Daarnaast gaan we aan de slag met het daadwerkelijk schrijven van de verschillende typen planregels waarbij we rekening houden met het DSO en integraal werken.

Module 3: Transitiefase 2021-2029 (2 dagen)

In module 3 staan we stil bij de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit en het overgangsrecht. Hoe komt u van een tijdelijk naar een nieuw omgevingsplan. Welke dilemma’s en vragen komt u tegen in deze fase waarin u tijdelijk met hybride wetgeving moet werken? Denk aan het omgaan met de gedecentraliseerde Rijksregels (de bruidsschat). Ook staat een werkbezoek op de planning waarin we gaan kijken hoe we van een CHW-plan naar een omgevingsplan kunnen komen.

Module 4: Wat kun je nu al doen? (1 dag)

Tijdens de laatste module staan we stil bij wat u nu al kunt doen tot de invoering van de Omgevingswet. Denk aan zaken als voorraad bestemmingsplannen opschonen en/of digitaliseren, integratie van verordeningen, plan van aanpak maken voor de transitiefase, nadeelcompensatie etc. Daarnaast gaan we in op de mogelijkheden van de transitiewet. En krijgt u meer zicht op wat integraal werken betekent en hoe u dat voor elkaar krijgt.

Deze leergang is voor iedereen die verantwoordelijk voor of betrokken is bij het maken van een omgevingsplan Meer specifiek:

  • RO-juristen
  • Planologen
  • Gemeenterechtjuristen/verordeningsjuristen
  • Milieu-experts en milieu-juristen die met het omgevingsplan werken bij gemeenten of omgevingsdiensten

Het minimumaantal inschrijving voor deze leergang is 12.

De leergang wordt gegeven door o.a juristen van het VNG programma Invoering Omgevingswet. Zij zijn direct betrokken bij het ontwikkelen van tools en ondersteunen gemeenten in de zoektocht hoe te komen tot een omgevingsplan. Zij zijn goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en staan in verbinding met de praktijk. Daarnaast nodigen we ook gastsprekers uit de praktijk uit.

Ook interessant voor u