Online training Financieel management voor niet financiële managers en professionals

Ambtenaren Bestuur en Veiligheid
15
Max. deelnemers
3
Aantal dagen
€ 1795,-
Investering
De waarde van goed financieel management is ook bij de lokale overheid sterk toegenomen. U kunt nog zo goed zijn in uw vak, als manager en professional bent u zonder kennis van de gemeentelijke financiën niet in control op uw vakgebied. Dan liggen kostenoverschrijdingen op de loer en ontbeert u wellicht de kennis om op het juiste moment te schakelen om zaken financieel voor elkaar te krijgen. Inzicht in de specifieke kenmerken van gemeentefinanciën is van grote betekenis om in de praktijk op financieel gebied te kunnen communiceren en presteren. VNG Connect Academie biedt met deze training alles wat u als niet-financiële manager en professional moet weten van gemeentefinanciën en het wettelijk kader, geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen. 
Tijdens de training krijgt u kennis en inzicht in de volgende onderwerpen:
 • wettelijk kader;
 • begroting, sturing;
 • uitvoeringsinformatie;
 • baten en lasten;
 • financiële begrippen;
 • planning en control-cyclus;
 • verschillende begrotingen en integraal management;
 • werkplannen, afdelingsplannen;
 • verantwoording;
 • risicomanagement;
 • actuele ontwikkelingen.
 
In deze training heeft u ruimschoots de gelegenheid om zelf praktijkcasussen in te brengen en om daar samen van te leren.
 
Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt wij met docenten uit de gemeentelijke praktijk. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.

Ook interessant voor u

Uitgelicht