Nieuw

Thematische Webinars Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Ambtenaren Sociaal domein
500
Max. deelnemers
0.5
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) hebben de VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Daarmee bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis.

In augustus en september van 2023 geven VNG, GGD GHOR NL en RIVM een 2e serie webinars voor gemeenten en GGD’en rond thema's vanuit de inhoudelijke lijnen van GALA en Sportakkoord II. In deze ronde staat de kennis en expertise van kennispartijen centraal rond de thema’s: terugdringen van gezondheidsachterstanden (inclusief kansrijke start), het versterken van (de verbinding met) de sociale basis, vitaal ouder worden, domein overstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur.

Tijdens elk webinar zetten we rond het thema de kennis en expertise van de kennispartijen in de spotlight. Zo kunt u als gemeente of GGD in korte tijd veel informatie verzamelen en inspiratie opdoen rond een thema dat past bij uw lokale situatie.

In 7 online webinars bieden kennisorganisaties hun aanbod aan op diverse thema’s:

Datum

Thema

29 augustus (15.00 - 17.00)

Terugdringen gezondheidsachterstanden (inclusief kansrijke start)

Er zijn in Nederland grote verschillen in gezondheid; mensen in een kwetsbare sociaal-economische situatie leven veelal in omstandigheden waardoor ze vaker een slechtere (ervaren) gezondheid hebben. Deze gezondheidsachterstanden hebben een negatief effect op de kwaliteit van leven en de mogelijkheid om economisch en maatschappelijk te participeren. Achterliggende oorzaken moeten worden aangepakt om hier verandering in te brengen. Daarbij zijn ook de 1e 1000 dagen van een kind een belangrijk momentum.
De aanpak van gezondheidsachterstanden is een hoofddoelstelling in het GALA. In dit webinar belichten Pharos, JOGG, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Veiligheid.nl en het LKCA het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Veel informatie, praktische handvatten en goede voorbeelden van gemeenten komen aan bod. Het eerste uur gaat over gezondheidsachterstanden in het algemeen en het tweede uur gaat over Kansrijke start.   

31 augustus (10.00 - 12.00)

Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis

De sociale basis: een breed begrip. Wat kan je er allemaal onder verstaan, en waar kan je allemaal aan denken als je je als gemeente wil inzetten voor de sociale basis? In dit webinar hopen we gemeenten te inspireren over hoe ze aan de slag kunnen met (het versterken van) de sociale basis. De VNG zal een inleiding verzorgen, waarna verschillende kennispartijen aan de hand van gemeentelijke voorbeelden inzicht geven in welke kennis, programma’s, interventies en tools er zijn. Dit webinar wordt georganiseerd door GGD-GHOR, RIVM en VNG in samenwerking met Movisie, LKCA, Kenniscentrum Sport en Bewegen, JOGG en NCJ. 

4 september (10.00 - 12.00)

Vitaal ouder worden

Een van de GALA doelen is het vitaal ouder worden. Iedereen wil oud worden, niemand wil oud zijn. In 2040 is één op de 4 Nederlanders boven de 65 jaar. Vitaal ouder worden gaat over lichamelijke vitaliteit; voldoende beweging en goed voeding. Maar ook over sociale en mentale vitaliteit. 
In 2 uur tijd komen er in inspirerende en informatieve presentaties vol informatie, concrete handvatten en goede voorbeelden van gemeenten een GGD-en voorbij. De presentaties worden verzorgd door het Veiligheid.nl, Kenniscentrum Sport & Bewegen, het LKCA, en het Kenniscentrum voor Ondervoeding. 

14 september (13:00 - 15:00)

Gezonde leefstijl; verdieping op thema
Dit webinar wordt georganiseerd door het RIVM. Wanneer u zich in wil schrijven voor deze sessie wordt u doorgestuurd naar de website van het RIVM.
Klik hier voor meer informatie op de website van het RIVM.

19 september (13.00 - 15.00)

Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur

Dit webinar gaat over domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur. In dit webinar wordt de nadruk gelegd op domeinoverstijgend samenwerken tussen het sociaal domein en het zorgdomein en wordt er ingegaan op de bedoeling van domeinoverstijgende samenwerking en de verhouding tussen de plannen van aanpak (GALA) en het IZA. Vervolgens worden de uitdagingen benoemd van domeinoverstijgend samenwerken en worden een aantal voorbeelden belicht van deze samenwerking. Bij dit webinar is ervoor gekozen om een andere opzet te gebruiken dan bij rest van de webinars in deze reeks. Zo wordt er in dit webinar geen podium geboden aan verschillende kennisinstellingen, maar wordt dit webinar georganiseerd door VNG, GGD GHOR Nederland en Zorgverzekeraars Nederland in samenwerking met regio’s/gemeenten.

De webinars worden verzorgd door diverse sprekers van diverse kennisinstituten.

Ook interessant voor u