Nieuw

Opleiding Gegevensdeling in het Sociaal Domein 2022-2023

Alkmaar, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Lelystad, Middelburg, Roermond, Rotterdam, 's-Hertogenbosch, Utrecht, Zwolle Ambtenaren Sociaal domeinInformatiesamenlevingBedrijfsvoering
20
Max. deelnemers
1,5 dag
Aantal dagen
Landelijk
Locatie
Kosteloos
Investering

De opleiding ‘Gegevensdeling in het sociaal domein’ is ontwikkeld in antwoord op de vraag hoe gemeenten de gegevensdeling in het sociaal domein goed kunnen inrichten, zodat de gegevensdeling zorgvuldig kan plaatsvinden. De opleiding is daardoor een voorbereiding op de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). 

Het uiteindelijke doel is samen aldoende meer impact te kunnen maken door kennis te delen over gegevensdeling in het sociaal domein.

Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

 1. Wams – een voorgeschiedenis;
 2. Inrichting toegang sociaal domein;
 3. Het werkproces;
 4. Wat zijn de grondslagen;?
 5. Het Casusoverleg;
 6. Gecoördineerde aanpak;
 7. Het gemeentelijke netwerk.

Inbreng van uw eigen lokale netwerk.

Tijdens de opleiding kijkt u naar hoe de eigen lokale toegang tot het sociaal domein is georganiseerd en welke overlegtafels er zijn. Natuurlijk is hierbij ook aandacht voor casussen vanuit de praktijk van de eigen gemeente.

Een deelname op beide dagen is vereist.

Deze opleiding is bedoeld voor privacy officers, beleids- of kwaliteitsmedewerkers uit het sociaal domein en eventueel bij de uitvoering betrokken functionarissen gegevensbescherming.

Dag 1 Ochtend

 • De voorgeschiedenis van de Wams;
 • De inrichting toegang sociaal domein;
 • Aan de slag: hoe ziet uw binnengemeentelijke netwerk eruit? Hoe is de toegang tot het sociaal domein ingericht;?
 • VNG Tools / Ideeën uitwisselen over aanpak.

Dag 1 Middag

 • Het werkproces;
 • De grondslagen;
 • Het casusoverleg;
 • Gecoördineerde aanpak ;

Dag 2 Ochtend 

 • Korte terugkoppeling;
 • Aan de slag: in groepjes oefenen met een zorgvuldige inrichting waarbij verschillende Partijen betrokken zijn; 
 • Waarmee kunt u nu concreet aan de slag?

Een deelname op beide dagen is vereist.

Bent u bij nader inzien niet in de gelegenheid deel te nemen aan de training, dan kunt u uw inschrijving tot twee weken voor aanvang kosteloos annuleren via e-mailadres vngconnectacademie@vng.nl. Daarna wordt een bedrag van € 495,- excl. 21% btw in rekening gebracht.

Deze opleiding wordt uitgevoerd i.s.m. de IBD. De kwaliteit wordt gegarandeerd door de begeleiding en inzet van inhoudelijke expertise van diverse door de IBD opgeleide docenten afkomstig uit de gemeenten.

Ook interessant voor u

Tip!