Workshop Werken met de geheimhoudingsplicht: Aandachtspunten voor de praktijk

Ambtenaren, Burgemeesters, Raadsleden, Wethouders InformatiesamenlevingBestuur en Veiligheid
15
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 545,-
Investering

Veel professionals binnen gemeenten hebben in hun functie te maken met de geheimhoudingsplicht die in de praktijk nogal eens vragen oproept. Niet alleen bestuursrechtelijke vragen, maar zeker ook op vragen op strafrechtelijk gebied. Het opzettelijk schenden van een geheim dat uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift bewaard moet blijven, is immers een misdrijf met alle strafrechtelijke gevolgen van dien.

Het is dus zaak zorgvuldig om te gaan met het opleggen van geheimhouding en met de daaraan verbonden geheimhoudingsplicht. Het gevaar van een schending kan immers soms in een klein (social media) hoekje schuilen. Denk aan het lekken over sollicitanten uit de vertrouwenscommissies en aan een raadslid dat geheime informatie in de openbaarheid brengt.

Het programma van de workshop bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk.

Tijdens de workshop gaat u aan de slag met praktijkvoorbeelden gerelateerd aan het thema van de workshop.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Consequenties schending geheimhoudingsplicht
  • Verschillende soorten geheimen
  • Wie kan, wanneer geheimhouding opleggen?
  • Bekrachtiging geheimhouding door de raad
  • Hoe verhoudt geheimhouding zich tot de Wob?
  • Toetsing geheimhoudingsbesluit door de rechter
  • Moet aangifte gedaan worden van een geheimhoudingsschending?
  • Wetsvoorstel tot wijziging van de geheimhoudingsregeling

Tijd:
Ochtend van 09.30 - 12.30u en de middag van 13.30 - 16.00u.

Deze Workshop wordt uitgevoerd door een Gert-Jan Elsen, advocaat en ervaringsdeskundige op het gebied van de geheimhoudingsregeling in de overheidspraktijk. Hij adviseert en kent de vraagstukken inzake de geheimhoudingsplicht binnen gemeenten als geen ander en kan daardoor veel voorbeelden uit de praktijk noemen.