Omgevingsveiligheid in de vergunningverlening

Online Ambtenaren Fysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Landelijk
Locatie
€ 595,-
Investering

Er komt een aanvraag voor een milieubelastende activtieit. Wat nu?

Tijdens deze bijscholing wordt het proces gevolgd vanaf het moment dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit binnenkomt. Welke aandachtsgebieden zijn van toepassing? Hoe vindt de toetsing aan het omgevingsplan plaats? De bijscholing richt zich met name op bedrijfscategorieën die door het hele land voorkomen, zoals bijvoorbeeld een PGS15-loods of LPG-tankstation. 

De bijscholing wordt online gegeven met behulp van Microsoft Teams. De bijscholingsdag duurt van 9:30 uur tot circa 15:30 uur, inclusief pauzes en tijd om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Het programma is als volgt:

09:00 – 09:30  Testen verbinding Microsoft Teams
09:30 – 09.45 Welkom
09:45 – 10:15  Lesblok 1: Opfrissen externe veiligheid en Omgevingswet
10:15 – 10:30  Pauze
10:30 – 11.15  Lesblok 2: Vergunningverlening
11.15 – 11.30  Pauze
11:30 – 12:30  Lesblok 3: Vergunningverlening + uitleg opdracht
12:30 – 13:00  Lunch
13:00 – 13.15  Zelfstandig maken opdracht 1
13:15 – 13:30  Bespreken opdracht
13:30 – 14:15  Lesblok 4: Vergunningverlening + opdracht
14:15 – 14:30 Pauze
14:30 – 14:45  Bespreken opdracht
14:45 – 15:15  Afronden en evaluatie

 

De bijscholing is bedoeld voor Iedereen die een rol heeft in het vergunningverleningsproces: vergunningverleners en adviseurs vanuit omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en GGD-en.

Deze training heeft een minimumaantal van 12 deelnemers.

Naslagwerk ten behoeve van de bijscholing kunt u vinden op de pagina achtergrond informatie voor deelnemers.

Ook interessant voor u

Uitgelicht
Nieuw