Uitgelicht

Masterclass succesvol adviseren in een politiek-bestuurlijke context

Online Ambtenaren Bestuur en Veiligheid
12
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Online
Locatie
€ 395,-
Investering
Deze cursus wordt online aangeboden.
Lees meer onder programma.
 
Voldoet de participatieladder nog wel binnen de huidige tijdsgeest? Wat te doen met burgerbetrokkenheid? Hoe vullen we de responsieve overheid in? Moeten we alle bestuurders en raadsleden volgen via sociale media? Mondigheid van inwoners en de toegang tot informatie via internet zijn slechts twee recente maatschappelijke ontwikkelingen die aangeven hoe dynamisch de afgelopen decennia zijn geweest voor het lokale bestuur. Tijdens deze masterclass gaat u met dit soort vragen en uitdagingen aan de slag. Aan de hand van eigen observaties aangevuld met rapporten en analyses van onder meer ROB, SER, SCP en andere invloedrijke wetenschappers verkennen we samen met u huidige en toekomstige ontwikkelingen en brengen we in kaart wat dit betekent voor uw toekomstige functie als beleidsadviseur. De masterclass gaat uit van ingebrachte casussen en de ondersteunende online leeromgeving blijft ook na afloop toegankelijk.
Online cursus:
Elke masterclass start om 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
 
Prijs:
De prijs voor de online cursus bedraagt € 395,-. 
 
Programma:
Het programma omvat in grote lijnen:
 • Waar gaan we naartoe? En welke consequenties heeft dit voor mijn werk?
 • sturingsparadigma’s en hun consequenties;
 • hoe politiek-bestuurlijke sensitiviteit (PBS) zich voordoet in het werk van collega-deelnemers;
 • analyse van relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • denken in arena’s: journalistieke, ambtelijke, bestuurlijke en politieke;
 • instrumenten en handvatten: onder meer krachtenveldanalyse, nudging, framing, scenario’s, omgevingsmanagement, participatieladders, gedragsbeïnvloeding;
 • bestuursstijlen en behoeften bestuurders;
 • ontwikkelen van een PBS-antenne;
 • welke competenties verdienen bij mij aandacht?
 • ontwikkelbaarheid van PBS-gerelateerde competenties;
 • mijn rol tussen politiek en bestuur;
 • hoe houd ik (nieuwe) vaardigheden na deze masterclass op pijl?
De docenten hebben veel ervaring met het onderwerp en werkzaam geweest in een politiek-bestuurlijke context, zowel lokaal, bij ministerie als in de Tweede Kamer. De masterclass wordt georganiseerd in samen werking met Agathos Management en organisatieontwikkeling.

Ook interessant voor u