Leren werken met de Omgevingswet

Incompany
Ambtenaren Fysieke leefomgeving
16
Max. deelnemers
0,5
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Werken onder de Omgevingswet, welke competenties heeft u nodig?

De Omgevingswet vraagt aan de bevoegd gezagen, en dus ook aan hun adviseurs, een integrale afweging van de verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Adviseurs moeten meer dan nu processen regisseren en faciliteren. Dit vraagt om andere competenties, zoals samenwerken en onderhandelen.

Doel
Doel van de workshop is om te leren en te ervaren welke competenties u nodig heeft voor het uitvoeren van de taken onder de Omgevingswet.
De workshop wordt op uw vraag, georganiseerd en nader ingevuld. De onderwerpen van de workshops sluiten aan op een actuele vraagstelling die speelt in een provincie, regio of gemeente, zoals energietransitie (“van het gas af”), verdichtingsopgave, enz. De deelnemers zijn bij voorkeur betrokkenen bij de casus.

U krijgt van tevoren een rol in die proces toebeeld die u voorbereidt. Deze rol vergt verschillende competenties die aan de orde zullen komen tijdens de cursusdag.

Doelgroep
Provincies, gemeenten en hun uitvoeringsdiensten.

De online workshop duurt een halve dag. Het programma op hoofdlijnen is als volgt:

  • Kennismaking, doel en programma van workshop
  • Introductie casus
  • Korte training benodigde competenties voor het nieuwe werken met de omgevingswet
  • Ontwerpatelier of omgevingstafel
  • Evaluatie door psychologen en door projectleider
  • Afsluiting

Deze training wordt gegeven door twee docenten, één van een adviesbureau op het gebied van omgevingsveiligheid en een organisatiepsycholoog.

Deze training heeft een minimumaantal van 12 deelnemers.

Ook interessant voor u

Nieuw