Nieuw

Leercirkels Beschermd Wonen

Ambtenaren Sociaal domein
20
Max. deelnemers
4
Aantal dagen
€ 250,-
Investering

Sinds 1 januari 2015 is elke gemeente wettelijk gezien verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van Beschermd Wonen. Hierbij gaat het om 24 uurs zorg- en woonvoorzieningen voor mensen met psychische problemen, een licht verstandelijke beperking, ex-verslaafden en andere mensen die niet zelfstandig kunnen wonen.

Vanaf 2022 wordt een deel van de middelen voor het eerst objectief verdeeld. De centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten vallen vanaf dat moment onder de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Over de eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang naar alle gemeenten zal op basis van een evaluatie over vier jaar een beslissing worden genomen. 

Om de middelgrote en kleinere gemeenten adequaat voor te bereiden op deze transitie organiseert de VNG met een aantal kennispartners leercirkels voor beleidsmedewerkers en projectleiders zodat zij goed kunnen voorbereiden op de veranderingen.

Gekozen is voor een nieuwe opzet met digitale Leercirkels. Iedere bijeenkomst wordt verzorgd door een trainer én een gastspreker uit het werkveld. Ook de VNG sluit aan bij de leercirkels. De bijeenkomsten zijn digitaal én interactief via MS Teams.

Voor iedere deelnemer 4 online bijeenkomsten (van 2 uur per keer). Uitgangspunt is efficiënt leren, minder reistijd en plaatsonafhankelijk leren.

De verdeling van de onderwerpen over de 4 bijeenkomsten is:

  1. Inleiding op beschermd wonen en de verwachte doordecentralisatie, ervaringen tot nu toe van een centrumgemeente, inventariseren gestelde vragen.
  2. Gemeentelijk plan van aanpak voor de doordecentralisatie, relatie met breder sociaal domein.
  3. Cliëntperspectief en de uitvoerende rol van projectleider, beweging creëren.
  4. Inkoop van zorg (o.a. zorgcowboys, innovatief inkopen) en preventie.

De trainers beschikken over inhoudelijke kennis van de gemeentelijke praktijk en over didactische vaardigheden waardoor aansluiting op de leerdoelen en leerwensen is gegarandeerd.

De leercirkels beschermd wornen vinden online plaats via MS Teams.

De leercirkel regio Zuid vindt 's ochtends plaats van 09.00 – 11.00 uur.
De leercirkel regio Noord vindt 's middags plaats van 12.00 – 14.00 uur.

  • Duidelijk verwoorden wat de implementatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang betekent voor uw gemeente;
  • Doelgericht aan de slag met de implementatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in uw eigen gemeente;
  • Het doel van de transitie en transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang;
  • Het proces tot 2022 en de verschillende stappen die u ter voorbereiding kunt zetten op de periode vanaf 1 januari 2022;
  • Een effectieve bijdrage leveren in de samenwerking met partners en andere gemeenten.

Ook interessant voor u