Tip!

Cursus Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de praktijk

Ambtenaren Bedrijfsvoering
20
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
€ 1150,-
Investering
In deze interactieve cursus staat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) centraal. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige Wbp en welke nieuwe aspecten vragen om aandacht? In mei 2018 dienden alle overheidsorganisaties een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) te hebben aangesteld en moeten alle verwerkingen in kaart zijn gebracht en procedures op orde zijn.
 
Ter ondersteuning van de invoering van de AVG biedt de VNG Academie volledige -en direct in de praktijk toepasbare- kennis op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Naast de documentatieplicht komen ook onderwerpen aan de orde zoals de rechten van de betrokkenen, uitwisseling van persoonsgegevens, bewerkersovereenkomst, (D)PIA, privacyverklaring, privacy by design, meldplicht datalekken en inzicht over de rol en positie van een FG binnen een organisatie. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de relatie tussen de onderwerpen, maar ook op de toepassing met behulp van plan van aanpak in de eigen gemeente.
De cursus wordt uitgevoerd door twee ervaringsdeskundigen op het gebied van de Wbp met ervaring in de overheidspraktijk. Zij adviseren en zijn gespecialiseerd in de Wbp en de AVG.
De inhoud en het programma van de cursus:
 
Dag 1:
Inleiding
 • privacy en bescherming van persoonsgegevens;
 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming in kort bestek
 
Doelbinding en accountability
 • doelbinding;
 • bijzondere persoonsgegevens;
 • documentatieplicht;
 • DPIA (Data protection impact assessment).
 
Transparantie
 • vervallen meldplicht;
 • informatieplicht naar betrokkene;
 • recht op inzage.
 
Zorgvuldigheid
 • datakwaliteit;
 • beveiliging;
 • meldplicht datalekken;
 • privacyverklaring.
 
Dag 2:
Organisatie gegevensbescherming
 • organisatie sensibiliteit en toezicht;
 • taak en positionering Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG);
 • procedure rond recht van betrokkene, meldplicht datalekken, contacten met de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • beleidsdoelen en implementatie van AVG in de organisatie.
 
Overeenkomsten
 • uitwisseling buiten Nederland/Europa;
 • met bewerkers;
 • andere samenwerkingsverbanden en ketenpartners.
 
Handhaving
 • rol van de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • communicatie met de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • boetebeding.

Ook interessant voor u