15
Max. deelnemers
5
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 2625,-
Investering

Dat AVG niet langer alleen Aardappels, Vlees en Groenten betekent wist je natuurlijk al. Maar weet je ook wat de betekenis van de Omgevingswet, Block Chain, of Samen Organiseren/de Digitale Agenda is voor jouw organisatie? Welke gereedschappen er zijn om Gegevensmanagement goed te organiseren in jouw gemeente? En hoe je User Stories kunt gebruiken in je gesprek met interne klanten? 
Wil jij meer leren over wat je in je rol als i-professional nodig hebt om succesvol te zijn? Dan ben je van harte welkom bij de vierde editie van de opleiding Gegevensmanagement. 

In deze opleiding worden Inhoud (welke nieuwe kennis en ontwikkelingen zijn er) Proces (welke stappen moet jouw organisatie zetten om Gegevensmanagement succesvol in te voeren) en Vaardigheden (wat heb jij in je rol nodig om succesvol te zijn)  gecombineerd en geïllustreerd met bruikbare en herkenbare praktijkvoorbeelden.
Deelnemers aan de eerdere edities waarderen met name de combinatie van inhoud, praktijk, aangeboden instrumentarium en kennis delen. Jouw actuele praktijkvraagstukken zijn het uitgangspunt. De tijd tussen de bijeenkomsten is ook onderdeel van het leertraject. Zo haal je meer rendement uit je opleiding. De PPO-Academie heeft de opleiding Gegevensmanagement ontwikkeld in partnerschap met VNG. De docenten beschikken over veel praktijkkennis en ervaring.

academie

Trends & Ontwikkelingen
(plaatsen en vertalen)
Vakinhoudelijke kennis,
inzichten & instrumenten
Generieke vaardigheden &
instrumenten

Belang, positie & toekomst GM

Bisl/9 vlaks positionering

Vooronderstellingen, Heldere opdracht & doelen, scherpe leervraag
Gegevensmanagement & gegevenskwaliteit Intro rollen GM, Toolkit GM, Quick Scan GM, Basisregistraties, Best practices criteria Omdenken, leerstrategie
Gegevensbeveiliging & privacy Quick Scan GM, implementatieplan, rollen & taken + veranderingen gegevensbeveiliging In gesprek met je opdrachtgever, rollen en taken in projecten
Datagedreven sturing Procesanalyse, sturingsinformatie & dashboards Verander- & implementatiestrategie, organisatiecultuur, speelveld & beïnvloeding
Digitale transformatie Roadmap Communicatiestrategie, visieontwikkeling

Ook interessant voor u