Tip!

5-daagse Opleiding Gegevensmanagement

Ambtenaren InformatiesamenlevingBedrijfsvoeringBestuur en Veiligheid
15
Max. deelnemers
5
Aantal dagen
€ 2625,-
Investering

Dat AVG niet langer alleen Aardappels, Vlees en Groenten betekent wist u natuurlijk al. Maar weet u ook wat de betekenis van de Omgevingswet, Block Chain, of Samen Organiseren/de Digitale Agenda is voor uw organisatie? Welke gereedschappen er zijn om Gegevensmanagement goed te organiseren in uw gemeente? En hoe u User Stories kunt gebruiken in uw gesprek met interne klanten? 

Wilt u meer leren over wat u in uw rol als i-professional nodig hebt om succesvol te zijn? Dan bent u van harte welkom bij de vierde editie van de opleiding Gegevensmanagement. 

In deze opleiding worden Inhoud (welke nieuwe kennis en ontwikkelingen zijn er) Proces (welke stappen moet uw organisatie zetten om Gegevensmanagement succesvol in te voeren) en Vaardigheden (wat hebt u in uw rol nodig om succesvol te zijn) gecombineerd en geïllustreerd met bruikbare en herkenbare praktijkvoorbeelden.
Deelnemers aan de eerdere edities waarderen met name de combinatie van inhoud, praktijk, aangeboden instrumentarium en kennis delen. Uw actuele praktijkvraagstukken zijn het uitgangspunt. De tijd tussen de bijeenkomsten is ook onderdeel van het leertraject. Zo haalt u meer rendement uit uw opleiding. De PPO-Academie heeft de opleiding Gegevensmanagement ontwikkeld in partnerschap met VNG. De docenten beschikken over veel praktijkkennis en ervaring.

academie

Trends & Ontwikkelingen
(plaatsen en vertalen)
Vakinhoudelijke kennis,
inzichten & instrumenten
Generieke vaardigheden &
instrumenten
Belang, positie & toekomst GM Bisl/9 vlaks positionering Vooronderstellingen, Heldere opdracht & doelen, scherpe leervraag
Gegevensmanagement & gegevenskwaliteit Intro rollen GM, Toolkit GM, Quick Scan GM, Basisregistraties, Best practices criteria Omdenken, leerstrategie
Gegevensbeveiliging & privacy Quick Scan GM, implementatieplan, rollen & taken + veranderingen gegevensbeveiliging In gesprek met je opdrachtgever, rollen en taken in projecten
Datagedreven sturing Procesanalyse, sturingsinformatie & dashboards Verander- & implementatiestrategie, organisatiecultuur, speelveld & beïnvloeding
Digitale transformatie Roadmap Communicatiestrategie, visieontwikkeling

Ook interessant voor u

Tip!